Sponsorer – Julehilsen

Vi takker våre sponsorer for gevinster til årets klubblotteri og støtte til aktiviteter gjennom året – takk til

Aktiv365 – Platou Sport –  Fana Kjøtt– Florentes Paradis –Yes Sport og Profil – Bergen Spesialistsenter AS – FjordLine – Fana Sparebank – Bella Napoli

Vi takker også for støtte til drakter og hettegensere :

SUMONøstebarn – TruckNorW ThomsenFana Sparebank

Til styremedlemmer, trenere, foreldrekontakter og alle spillere – Julehilsen fra styrets leder

julekort-2016

Vi ønsker å takke for deres gode innsats i 2016 – dere er alle viktige for klubben.

Ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

hilsen styret i Hop Basket v/styreleder Terje Hoel

Spørreundersøkelse – NBBF jenteutvalget – Spørreundersøkelse

Til klubbledere i NBBF Region Vest

Videresender epost her fra NBBF jenteutvalgets leder Dana Meknas. Det er veldig fint om denne mailen med info og link til spørreundersøkelsen videresendes til alle klubber, og at det videreformidles til alle i klubben. Vi vil gjerne ha svar fra så mange som mulig!

Norges Basketballforbund (NBBF) har nedsatt et jenteutvalg som denne sesongen skal analysere dagens jentesituasjon og komme med forslag til tiltak under Minitinget, 20.-21. mai 2017. Utvalget skal utrede og analysere tilbudet til jenter og kvinner sett under ett, både hva gjelder rekrutteringstiltak, konkurransetilbud og toppidrettstilbud.

I den anledning har vi laget et digitalt spørreskjema som vi ønsker at så mange som mulig tar seg tiden til å svare på. Målet med skjemaet er å få et bilde av dagens situasjon fra klubbenes perspektiv, samt få inn innspill/forslag fra lokalt hold. Alle som har en tilknytning til en klubb (eller til en region) og har noe å si om jentebasketen er velkommen til å svare!

Noen spørsmål er obligatoriske for alle, andre kan dere velge om dere vil svare på eller ikke avhengig av hvilke tilbud deres klubb benytter seg av. Man må altså ikke svare på alt.

Her er linken til spørreskjemaet for alle i region vest: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2e-eFHjPyQrZn6Lg2zItWVR9FbNTXv1bWGMV8xLHyCdrXvw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Skjemaet tar maks 10 minutter å fylle ut og er helt anonymt. Vi håper på så mange tilbakemeldinger som mulig, gjerne før januar. Nærmere beskjed om når skjemaet stenger kommer siden.

Endring av trener Bergen Elite

Tanja slutter i Bergen Elite og vil nå konsentrere seg mer om aldersbestemte lag i Hop BBK.

Styret i Bergen Elite og Tanja Licina er blitt enige om å avslutte samarbeidet. Partene er uenige om veien videre, og derfor er det naturlig at veiene skilles på tross av at vi er midt i sesongen.

Styret i Hop BBK, coach Tanja Licina og styret i Bergen Elite har blitt enige om at Tanja Licina i tiden som kommer skal konsentrere seg om oppgaver på de aldersbestemte lagene i Hop BBK.

– Hop BBK opplever at Tanja er en populær trener for mange av våre spillere, og hun har mange gode egenskaper, sier styreleder i Hop BBK, Terje Hoel.

– Vi ønsker med dette å takke Tanja for innsatsen i Bergen Elite. Vi er strålende fornøyde med samspillet med våre tre samarbeidsklubber, og vi vil spesielt benytte anledningen til å takke Hop BBK for de ressursene de har bidratt med til oss i Bergen Elite – helt fra klubben vår ble etablert i 2014. Bergen Elite er opptatt av at Tanja fullfører sin Trener 3-utdannelse, sier styreleder Fredrik Hannestad i Bergen Elite.

Tanja er innforstått med at treneroppgaven hennes er justert. – I am thankful for a great journey with the Bergen Elite leadership and players during the past 15 months. The time has come for both myself and the club to look elsewhere in continuing to deliver the contributions to our sport. It is a great pleasure for me to continue my work with the HOP BBK, Jenteutvalget as well as Level 3 coaching education this season. sier hun.

Sportslig leder i Bergen Elite, Geir Bangstad, går inn som midlertidig trener for Bergen Elite fram til ny trener er på plass. Bangstad får samtidig innvilget permisjon fra styret i Bergen Elite.

Dette vil ikke påvirke Tanjas arbeid i Hop BBK, og hun kommer fremdeles til å jobbe for oss som tidligere. Tanja er innleid i 100% stilling, og har vært utlånt til Bergen Elite.

Nå vil hun gjerne ha bedre tid til andre oppgaver i Hop regi, som rekruttering og oppfølging av trenerne.

Med vennlig hilsen

Terje Hoel –

Hop, 05.12.2017