Sekretariatsfunksjonen – vi oppfordrer alle som ikke har kurset til å delta

Det er viktig å kunne sekretariatsoppgaver (skrive dommerskjema, oppdatere tavle etc). Dersom du ikke har tatt kurset er det mulig nå.

Vi oppfordrer om at flere kan sitte i sekretariatet under kamper for å hjelpe og lære av hverandre.

Sekretariatskurs – Regionen setter opp 2 sekretariatskurs følgende datoer:

26.sept. kl. 18.00-21.00 på Idrettens Hus, Brann stadion, 2. etg B-lokalet.

7. oktober kl. 10-13 på Idrettens Hus, Brann stadion, 2. etg B-lokalet

Deltagerantall pr kurs er 12 person. Egenandel er kr 150,-

Påmelding til edmunds.gabrans@basket.no med navn og klubb.