Regionslagssamling gutter 9. og 10. Desember i Olsvikåsen

Region Vest inviterer alle gutter til regionsamling for:
U-13 (født 2005)
U-14 (f.2004)
U-15 (f.2003)

09-10.Desember i Olsvikåsen, Olsvikåsen 152, 5183 Olsvik. (NB! På skolen som tidligere)

Treningstider Lørdag og Søndag :
U-15M 10:00 – 11:30
U-14M 11:30 – 13:00
U-15M 13:00 – 14:30
U-14M 14:30 – 16:00
U-13M 16:00 – 17:30

Vi håper på å se mange deltakere fra de ulike aldersklassene.
Det er åpent for alle som ønsker å delta. Dette er en gylden mulighet for spillere å få ekstra trening av dyktige trenere i regionen.