INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOP BASKET

Styret innkaller herved til årsmøte i Hop Basketball klubb.

Årsmøtet avholdes den 21. mars 2018 kl 1900 på Hop Ungdomsskole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til post@hopbasket.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i Hop Basketballklubb

Regionssamling for Gutter U13 tom U15 – 17. – 18. Februar – Olsvikåsen

Region Vest inviterer alle gutter til regionsamling for:

U-13 (født 2005)
U-14 (f.2004)
U-15 (f.2003)

17-18. Februar i Olsvikåsen, Olsvikåsen 152, 5183 Olsvik.

Treningstider Lørdag og Søndag :
U-15M 10:00 – 11:30
U-14M 11:30 – 13:00
U-15M 13:00 – 14:30
U-14M 14:30 – 16:00
U-13M 16:00 – 17:30

Vi håper på å se mange deltakere fra de ulike aldersklassene.
Det er åpent for alle som ønsker å delta. Dette er en gylden mulighet for spillere å få ekstra trening av dyktige trenere i regionen.

Dato for neste samling:
17-18.03 U-13, U-14, U-15 gutter

Regionslagstrening 10. + 11. Februar i Olsviksåsen – JENTER

REGIONSLAGSTRENING – J2003 tom 2005

Region Vest inviterer alle jenter til regionsamling for:

U-13 (født 2005)
U-14 (f.2004)
U-15 (f.2003)

10-11. Februar i Olsvikåsen, Olsvikåsen 152, 5183 Olsvik.

Treningstider Lørdag og Søndag :
U-15K 10:00 – 11:30
U-14K 11:30 – 13:00
U-15K 13:00 – 14:30
U-14K 14:30 – 16:00
U-13K 16:00 – 17:30

Vi håper på å se mange deltakere fra de ulike aldersklassene.
Det er åpent for alle som ønsker å delta. Dette er en gylden mulighet for spillere å få ekstra trening av dyktige trenere i regionen.

Dato for neste samling:
10-11.03 U-13, U-14, U-15 jenter

Hallansvar i Hophallen – oversikt og gjøremål :-)

Gi beskjed snarest om dere ikke skal ha kafè/kiosksalg slik at noen andre kan få benytte seg av dette – post@hopbasket.no

Arrangøransvaret står på dere uansett. I kiosken kan en benytte en av foreldrenes vipps og det ligger en prisliste på vår nettside.

Her er en kort liste over ting som må gjøres dagen for ansvaret. Sjekk etter evt kampendringer i appen. Finn kampen ditt lag skal ha, trykk på den, rull ned til Sted, og trykk på linken ved siden av anlegg, Hop Skole Basketballhall, velg så kamper, der vises kampene som er den dagen.  Les gjennom informasjon for foreldre i linken der star det som du trenger når du skal ha arrangøransvar, foreldrevett, dugnad og lignende.

http://hopbasket.no/for-foreldre/

Før første kamp:

 • Hallen og hoveddøren skal være åpen og tilgjengelig for spillerne MINST en halvtime før kampstart
 • Ansvarshavende skal være tilstede når hallen åpnes en halv time før første kamp begynner, jeg anbefaler at det er flere som stiller og får satt alt i gang
 • Sjekk at utstyret i sekretariatet er på plass – tidtakerpanel, rett type kampskjema, røde- og svarte kulepenner, stoler og bord, samt retningspil
 • Sett ut stoler og benker til lagene
 • Sett ut stoler til publikum langs langveggen
 • Sett ut bord og stoler i gangen til Kafe
 • Mopp gulvet i hallen før alle kommer.
 • Sjekk i forkant av arrangementet at det minst en som har fått opplæring i brannvern

 

Mellom kampene:

 • Sørg for at det ser pent og ryddig ut i gang og hall, plukk opp evt boss som blir liggende
 • Mopp gulvet i hallen, det er svært støvete og gir bedre grep for spillerne

Etter siste kamp:

 • Rydd alt på plass, er kamp neste dag kan stoler og bord stå,
 • Kjøkken ryddes og benker tørket av
 • Rydd garderober og ta ut boss og sett det på vaskerommet
 • Ligger det baller igjen i hallen legg de på kjøkkenet eller i rommet med stolene
 • Sjekk at alle er ute, dører er lukket og lys slått av.
 • Mopp gulvet etter siste kamp!

Det er hver spiller som er ansvarlig for å ha med seg ispose, sportstape etc. dersom det er behov for dette. Vi har et lite utvalg av plaster.

Det vil bli satt opp en beredskapsplan på kjøkkenet.

Husk og ta godt imot våre gjester☺