Regionsting Basket Vest er gjennomført 26. april 2018

Fra Hop Basket stilte Styreleder Siri Pihl-Johannessen og Hopmedlem Helge Gullaksen som også er Hop Basket sin representant i kontrollkommiteen i NBBF.

Det møtte 27 stemmeberettige til møtet inkl 2 representanter fra NBBF – President Jan Erik Parmann og Generalsekretær Silje Særheim.

Når oppdaterte dokumenter blir lagt ut vil disse bli lagt ut på vår hjemmeside.

Informasjon fra Basket Vest og NBBF:

Basketbarometeret, som er en spørreundersøkelse til klubbene fra NBBF, viser en mer positiv tilbakemelding enn tidligere.

Det satses på rekruttering og målet er at det innen 2022 skal være 16.200 basketspillere i Norge, det er pr 2016 registrert ca 10.500 spillere. (dato for registrering av spillere for 2017 er 30. mars)

Basket i Skolen er ett prosjekt som skal videreføres av Basket Vest med målgruppe barn i alderen 6 – 12 år.

Det ble vedtatt å sette av ekstra midler i budsjettet for 2018 for aktiviteter innen rekruttering i Basket Vest. Retningslinjer for søknader vil bli utarbeidet.

Det jobbes godt i klubbene reigstrert under Basket Vest og det jobbes også godt på tvers av klubbene.

Talentutvikling – det jobbes i NBBF med en brukerveiledning for trenere som skal følge den røde tråden til NBBF.

Det er ansatt en sportssjef sentralt som skal jobbe med bla helhetlig tenking for hele NBBF.

 

For spørsmål kontakt styreleder Siri Pihl-Johannessen – mobil 41 41 15 45