Trenings og kompetansekurs i regi av Bergen Elite 31.8 tom 2.9 2018

For påmelding sjekk Facebook siden til Bergen Elite

Kompentansehelgen 2018 er et unikt tilbud til medlemmer av Hop basketballklubb, IL Sandviken og Loddefjord IL pluss nye klubber i Bergen Elite-samarbeidet. Arrangementet er tilrettelagt for spillere i aldersgruppen U14 til U19.www.bergenelite.no/kompetansehelg

Man kan melde seg på enten Spiller-camp eller Trenerkurs EB.

Spiller-camp

Dette er ikke en elitecamp for de beste, men derimot en camp for U14-U16-spillere som ønsker å bli bedre – uansett nivå. Her får du indviduelle tilbakemeldinger, innsikt i de beste drillene, inspirasjon og motivasjon til å trene, tips om hvordan bygge lagfølelse, osv. Dette blir gøy, og du får tilgang til de beste ressurspersonene og den fremste kompetansen i Norge! Det legges opp til både hallaktivitet ledet av:
Mathias Eckhoff
Brent Hackman
Lisbeth Jansen
I tillegg til spiller-camp, legges det til rette (hvis du vil) for at du også kan gå på fysisk camp der du kan bli undervist av din personlige trener, få måle deg selv innen spenst og styrke, samt få lære deg smarte øvelser innen blant annet tøyning og balanse. Bli bedre kjent med din egen kropp og tren og tøy riktig!

Easybasket aktivitetsdag

Dette er en aktivitetsdag for barn i easybasketklassene.

Vi vil tilrettelegge for inndeling tilrettelagt både alder og nivå. Aktivitetene ledes av Sondre Lemme og deltagerne på trenerkurset.

Takket være støtte fra OBOS inkluderer deltagelse på aktivitetsdagen også en gratisbillett til landskampen mellom Norge og Island i Frøya Arena klokken 18.00 samme dag.

Trenerkurs EB

Kurset gjennomføres fra fredag (31.8) til søndag (2.9) – totalt 14 timer. Gjennomført og bestått kurs gir formell sertifisering som EasyBasket-trener samt godkjenning som NIFs barneidrettsinstruktør.

Deltakeravgift: 600 kroner (300 kroner refunderes i etterkant sammen med kursbeviset)

Søknad om tilskudd til spillere «Inkludering i idrettslag» i Region Vest

Det er mulig å søke om tilskudd – se mer info her:

Tilskuddsordning «Inkludering i idrettslag» i Region Vest.

Til Basketklubber i NBBF Region Vest

Flere basketklubber står ovenfor utfordringer hva gjelder økonomiske barrierer for å få barn og ungdom til å forbli i vår idrett. Vi vet at barn og unge gjerne vil trene og være en del av basketfamilien, men når faktura for lisens, medlems- og treningskontingent blir fremlagt, forsvinner disse barna. For å beholde denne gruppen barn i basketballmiljøet velger flere klubber å dekke disse utgiftene fra klubbkassen. NBBF Region Vest oppfordrer klubbene i Region Vest til å søke den instans som er delegert ansvar for å forvalte tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» (eksempelvis Idrettsråd/Folkepulsen i de forskjellige kommuner). Klubber kan eksempelvis søke om å få dekket hele eller deler av treningskontingent, turnering, treningsleir.

NBBF Region Vest er gjort kjent med at det er et fravær av barn og unge i basketmiljøet på regionens spillerutviklingsprogram (talentutvikling). Vi vil ha med flest mulig, men er avhengig av inntekt for å kunne gi våre spillere et godt tilbud. Selv om egenandeler forsøkes holdes lav er det uttalt at egenandelen er en direkte et økonomisk hinder for deltagelse på treningssamlinger. Vi har fremdeles igjen en del midler fra tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag». Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn -med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Klubber innenfor Bergen kommune kan søke NBBF Region Vest om støtte til:

  • Egenandel for regionssamlinger (U13-15)
  • Egenandel for Talentcamp i mai (reise og opphold) (U14 og U15)
  • Egenandel for reversibles (U14 og U15)

Regionen utbetaler ikke midler direkte til hverken klubb eller spiller, men dekker egenandel.

Fremgangsmåte: Klubber innenfor Bergen Kommune som har spillere innenfor målgruppen som ønsker å delta på regionens spillerutviklingsprogram, sender en søknad om fritak for egenandel til administrasjonen. Søknaden må inneholde en kort begrunnelse samt oversikt over hvilke spillere man ønsker fritatt fra egenandel. Det må opplyses om navn (fornavn og etternavn) og fødselsår. Forutsetning for å søke er at spilleren er medlem av idrettslaget og at medlemskontingent er gjort opp forrige sesong. Det betyr at spilleren skal være søkbar i idrettens it verktøy «Sportsadmin» med riktig personopplysninger og klubbtilhørighet.

Alle innkomne søknader behandles fortløpende hvor det vil gis tilsagn om støtte/avslag. Søknadsfrist 1.desember 2018.

Søknad sendes til: vest@basket.no