Regionssamling for gutter 15-17. Februar Olsvikåsen Vgs

https://basket.klubb.nif.no/…/Regionssamling-for-gutter.aspx

Vi inviterer alle gutter U13-U15 til spillerutvikling (regionssamling)

​Spillerutviklingsprogrammet (SPU) har fokus på grunnleggende basketballferdigheter og inviterer til skillstrening med åpne samlinger for gutter og jenter født i 2004(U15), 2005(U14) og 2006(U13). Det oppfordres til å delta på samtlige samlinger, da det gir et godt grunnlag for regionslagstrenerne å ta ut representasjonslag på Talentcampen (U14 og U15). Klubbtrenerne inviteres inn for å se hvilke øvelser og ferdigheter vi har fokus på. For U14 og U15 vil det tas ut regionslag til Talentcamp 7.-9. juni i Oslo.

15.-17.Februar i Olsvikåsen VGS , Olsvikåsen 152, 5183 Olsvik

Årsmøte i Hop BBK – Hop ungdomsskole – onsdag 27. mars 2019 kl 1900

Styret innkaller herved til årsmøte i Hop Basketball klubb.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. mars til post@hopbasket.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i Hop Basketballklubb

Regionssamling for Jenter 08-10.Februar i Olsvikåsen Videregående skole

Se link om regionssamling denne helg for jenter U13-15.

https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/F%C3%B8rst-regionssamling-2018190522-256.aspx

 

Vennlig hilsen / Best regards

Edmunds Gabrans

Fag og tiltakskonsulent

Norges Basketballforbund Region Vest

Norwegian Basketball Federation

+47-91516536
edmunds.gabrans@basket.no

www.basket.no/regionvest