InformasjonHop satser i 2021

18. mars 20210

Onsdag 17. mars ble årsmøtet i Hop BBK for 2021 gjennomført. Klubben har klart seg bra gjennom covid-19 pandemien og satser tungt for tiden etter covid.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder, Erlend Keilen. Tradisjonen tro ble Hop æresmedlem, Helge Gullaksen, valgt som dirigent.

Styrelederen redegjorde for styret arbeid gjennom året og sportslig leder og øvrige trenere redegjorde for det sportslige.

Kasser, Carl Fredrik Husby, kunne presentere et resultat for 2020 på NOK 394,142 og en egenkapital på NOK 868,402. Budsjettet for 2021 viser et underskudd på NOK 162,000. Regnskapet for 2020 og budsjettet for 2021 ble godkjent av årsmøtet. Det er satt av ekstra midler til ballkanon og flere sosiale aktiviteter i 2021.

Yvonne Paulsen trer ut av Hop-styret etter åtte år. Klubben takker Yvonne for lang og lojal tjeneste. Hun erstattes av Dorothy Janel Dankel, trener for de yngste lagene i Hop. Carl Fredrik Husby og Ole Jacob Sandal ble gjenvalgt i styret for ett år.

Les hele årsberetningen her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

http://hopbasket.no/wp-content/uploads/2020/06/hop-footer-logo.png

MØT HOP

Vi arranger fysiske treninger, skills-trening og masse mer. Følg med på våre facebook-sider for mer informasjon.

OM KLUBBEN

Hop Basketballklubb
Pob 447 Nesttun
5853 BERGEN
Org nr. 876696762
Kontakt: post@hopbasket.no
Kontonummer: Fana sparebank - 3411.1801896