REKRUTTERINGSARRANGEMENT 14. Oktober fra kl 1000 – 1800

Har du lyst å spille basket ball?

Er du mellom 5-13 år og har lyst å prøve å spille basket?

Da kan du komme til Hophallen Søndag 14. oktober.

             10:00 – 12:00     1. klasse og barnehage 2012-2013

             12:00 – 14:00     2. og 3. klasse  2010-2011

             14:00-16:00       4. og 5. klasse  2008-2009   

             16:00-18:00       Åpen hall og basar

Basarbok med fantastiske premier, ta med cash!

Over 200 barn og unge spiller basket i Hop Basketball Klubb!

Kontakt oss på post@hopbasket.no – www.hopbasket.no

Sekretariatskurs 17. og 18. september – Brann Stadion

Sekretariatskurs – Regionen setter opp 2 sekretariatskurs følgende datoer:

17.sept. kl. 18.00-21.00 på Idrettens Hus, Brann stadion, 2. etg B-lokalet.

18. sept. kl. 18-21 på Idrettens Hus, Brann stadion, 2. etg B-lokalet

Deltagerantall pr kurs er 12 person.  Egenandel er kr 150,-

Påmelding til edmunds.gabrans@basket.no  med navn og klubb.

Trenings og kompetansekurs i regi av Bergen Elite 31.8 tom 2.9 2018

For påmelding sjekk Facebook siden til Bergen Elite

Kompentansehelgen 2018 er et unikt tilbud til medlemmer av Hop basketballklubb, IL Sandviken og Loddefjord IL pluss nye klubber i Bergen Elite-samarbeidet. Arrangementet er tilrettelagt for spillere i aldersgruppen U14 til U19.www.bergenelite.no/kompetansehelg

Man kan melde seg på enten Spiller-camp eller Trenerkurs EB.

Spiller-camp

Dette er ikke en elitecamp for de beste, men derimot en camp for U14-U16-spillere som ønsker å bli bedre – uansett nivå. Her får du indviduelle tilbakemeldinger, innsikt i de beste drillene, inspirasjon og motivasjon til å trene, tips om hvordan bygge lagfølelse, osv. Dette blir gøy, og du får tilgang til de beste ressurspersonene og den fremste kompetansen i Norge! Det legges opp til både hallaktivitet ledet av:
Mathias Eckhoff
Brent Hackman
Lisbeth Jansen
I tillegg til spiller-camp, legges det til rette (hvis du vil) for at du også kan gå på fysisk camp der du kan bli undervist av din personlige trener, få måle deg selv innen spenst og styrke, samt få lære deg smarte øvelser innen blant annet tøyning og balanse. Bli bedre kjent med din egen kropp og tren og tøy riktig!

Easybasket aktivitetsdag

Dette er en aktivitetsdag for barn i easybasketklassene.

Vi vil tilrettelegge for inndeling tilrettelagt både alder og nivå. Aktivitetene ledes av Sondre Lemme og deltagerne på trenerkurset.

Takket være støtte fra OBOS inkluderer deltagelse på aktivitetsdagen også en gratisbillett til landskampen mellom Norge og Island i Frøya Arena klokken 18.00 samme dag.

Trenerkurs EB

Kurset gjennomføres fra fredag (31.8) til søndag (2.9) – totalt 14 timer. Gjennomført og bestått kurs gir formell sertifisering som EasyBasket-trener samt godkjenning som NIFs barneidrettsinstruktør.

Deltakeravgift: 600 kroner (300 kroner refunderes i etterkant sammen med kursbeviset)

Søknad om tilskudd til spillere «Inkludering i idrettslag» i Region Vest

Det er mulig å søke om tilskudd – se mer info her:

Tilskuddsordning «Inkludering i idrettslag» i Region Vest.

Til Basketklubber i NBBF Region Vest

Flere basketklubber står ovenfor utfordringer hva gjelder økonomiske barrierer for å få barn og ungdom til å forbli i vår idrett. Vi vet at barn og unge gjerne vil trene og være en del av basketfamilien, men når faktura for lisens, medlems- og treningskontingent blir fremlagt, forsvinner disse barna. For å beholde denne gruppen barn i basketballmiljøet velger flere klubber å dekke disse utgiftene fra klubbkassen. NBBF Region Vest oppfordrer klubbene i Region Vest til å søke den instans som er delegert ansvar for å forvalte tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» (eksempelvis Idrettsråd/Folkepulsen i de forskjellige kommuner). Klubber kan eksempelvis søke om å få dekket hele eller deler av treningskontingent, turnering, treningsleir.

NBBF Region Vest er gjort kjent med at det er et fravær av barn og unge i basketmiljøet på regionens spillerutviklingsprogram (talentutvikling). Vi vil ha med flest mulig, men er avhengig av inntekt for å kunne gi våre spillere et godt tilbud. Selv om egenandeler forsøkes holdes lav er det uttalt at egenandelen er en direkte et økonomisk hinder for deltagelse på treningssamlinger. Vi har fremdeles igjen en del midler fra tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag». Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn -med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Klubber innenfor Bergen kommune kan søke NBBF Region Vest om støtte til:

  • Egenandel for regionssamlinger (U13-15)
  • Egenandel for Talentcamp i mai (reise og opphold) (U14 og U15)
  • Egenandel for reversibles (U14 og U15)

Regionen utbetaler ikke midler direkte til hverken klubb eller spiller, men dekker egenandel.

Fremgangsmåte: Klubber innenfor Bergen Kommune som har spillere innenfor målgruppen som ønsker å delta på regionens spillerutviklingsprogram, sender en søknad om fritak for egenandel til administrasjonen. Søknaden må inneholde en kort begrunnelse samt oversikt over hvilke spillere man ønsker fritatt fra egenandel. Det må opplyses om navn (fornavn og etternavn) og fødselsår. Forutsetning for å søke er at spilleren er medlem av idrettslaget og at medlemskontingent er gjort opp forrige sesong. Det betyr at spilleren skal være søkbar i idrettens it verktøy «Sportsadmin» med riktig personopplysninger og klubbtilhørighet.

Alle innkomne søknader behandles fortløpende hvor det vil gis tilsagn om støtte/avslag. Søknadsfrist 1.desember 2018.

Søknad sendes til: vest@basket.no

GOD SOMMER – til alle spillere og foreldre og takk for en flott sesong !

Da nærmer det seg sommerferie og en aktiv vår og forsommer er tilbakelagt.

Vi hadde en flott kveld sammen sist torsdag på Hopdagen hvor det var konkurranser, utdeling av medaljer og pokaler for serien 2017/2018. Hop Stars, trenerne, gutter og jenter – alle var med, det ble spilt kamper og vi hadde konkurranser store og små mot hverandre.

En spesiell takk til Ann Hellebust, Beathe Tollefsen og Ole Sandal for stor innsats denne uke med Hopdagen og opplegg rundt Skillstrening i helgen, kiosksalg etc.

 

hilsen fra styret i Hop Basketball klubb

v/Siri Pihl-Johannessen, styrets leder.

Regionssamling 09-10.06 for U13,14,15

Hei

Det er satt opp regionssamling for jenter og gutter – 9. og 10. juni 2018

Første samling er 9-10.juni er også en uttakshelg for deltagelse på Talentcamp ( 24.-26. Aug) i Oslo

NBBF Region Vest setter opp 3 regionsamlinger høsten 2018 –

More info: https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/F%C3%B8rst-regionssamling-2018190522-256.aspx

We have set up regionssamling 09-10.Juni for girls and boys teams U13,14,15.

It will be selection weekend for talentcamp in August.

Region Vest are looking for qualified coaches who can run these practises and make a selection.

Please, let me know if you are available or there are coaches in your club who can help out.

P.S. It is paid 300,- per practice.

Med vennlig hilsen

Edmunds Gabrans

Fag og tiltakskonsulent

Norges Basketballforbund - Region Vest

Telefon: +47 91 51 65 36 - www.basket.no

Vi takker Fana Sparebank for midler til klubben

Hop basket har fått midler fra Fana Sparebank

Stor takk til Fana Sparebank for gaven til Hop Stars og Hop Gutter 19 her representert ved Mikal Hop Andersen og Marius Nordbø.

Hilsen fra Fana Sparebank:

Vår forretningsidé er å hjelpe kundene våre til å ta gode valg for sin økonomi, og å være en positiv bidragsyter for samfunnet rundt oss. Vi er derfor stolte av å dele ut overskudd til gode formål.

Fana Sparebank har vært en frittstående og selvstendig sparebank siden 1878. Vi lever av og for kunder i vårt nærområde, og vårt mål er å bidra med gode gaveutdelinger i fremtiden også. Lykke til med året videre 🙂