Søknad om tilskudd til spillere «Inkludering i idrettslag» i Region Vest

Det er mulig å søke om tilskudd – se mer info her:

Tilskuddsordning «Inkludering i idrettslag» i Region Vest.

Til Basketklubber i NBBF Region Vest

Flere basketklubber står ovenfor utfordringer hva gjelder økonomiske barrierer for å få barn og ungdom til å forbli i vår idrett. Vi vet at barn og unge gjerne vil trene og være en del av basketfamilien, men når faktura for lisens, medlems- og treningskontingent blir fremlagt, forsvinner disse barna. For å beholde denne gruppen barn i basketballmiljøet velger flere klubber å dekke disse utgiftene fra klubbkassen. NBBF Region Vest oppfordrer klubbene i Region Vest til å søke den instans som er delegert ansvar for å forvalte tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» (eksempelvis Idrettsråd/Folkepulsen i de forskjellige kommuner). Klubber kan eksempelvis søke om å få dekket hele eller deler av treningskontingent, turnering, treningsleir.

NBBF Region Vest er gjort kjent med at det er et fravær av barn og unge i basketmiljøet på regionens spillerutviklingsprogram (talentutvikling). Vi vil ha med flest mulig, men er avhengig av inntekt for å kunne gi våre spillere et godt tilbud. Selv om egenandeler forsøkes holdes lav er det uttalt at egenandelen er en direkte et økonomisk hinder for deltagelse på treningssamlinger. Vi har fremdeles igjen en del midler fra tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag». Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn -med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Klubber innenfor Bergen kommune kan søke NBBF Region Vest om støtte til:

 • Egenandel for regionssamlinger (U13-15)
 • Egenandel for Talentcamp i mai (reise og opphold) (U14 og U15)
 • Egenandel for reversibles (U14 og U15)

Regionen utbetaler ikke midler direkte til hverken klubb eller spiller, men dekker egenandel.

Fremgangsmåte: Klubber innenfor Bergen Kommune som har spillere innenfor målgruppen som ønsker å delta på regionens spillerutviklingsprogram, sender en søknad om fritak for egenandel til administrasjonen. Søknaden må inneholde en kort begrunnelse samt oversikt over hvilke spillere man ønsker fritatt fra egenandel. Det må opplyses om navn (fornavn og etternavn) og fødselsår. Forutsetning for å søke er at spilleren er medlem av idrettslaget og at medlemskontingent er gjort opp forrige sesong. Det betyr at spilleren skal være søkbar i idrettens it verktøy «Sportsadmin» med riktig personopplysninger og klubbtilhørighet.

Alle innkomne søknader behandles fortløpende hvor det vil gis tilsagn om støtte/avslag. Søknadsfrist 1.desember 2018.

Søknad sendes til: vest@basket.no

GOD SOMMER – til alle spillere og foreldre og takk for en flott sesong !

Da nærmer det seg sommerferie og en aktiv vår og forsommer er tilbakelagt.

Vi hadde en flott kveld sammen sist torsdag på Hopdagen hvor det var konkurranser, utdeling av medaljer og pokaler for serien 2017/2018. Hop Stars, trenerne, gutter og jenter – alle var med, det ble spilt kamper og vi hadde konkurranser store og små mot hverandre.

En spesiell takk til Ann Hellebust, Beathe Tollefsen og Ole Sandal for stor innsats denne uke med Hopdagen og opplegg rundt Skillstrening i helgen, kiosksalg etc.

 

hilsen fra styret i Hop Basketball klubb

v/Siri Pihl-Johannessen, styrets leder.

Regionssamling 09-10.06 for U13,14,15

Hei

Det er satt opp regionssamling for jenter og gutter – 9. og 10. juni 2018

Første samling er 9-10.juni er også en uttakshelg for deltagelse på Talentcamp ( 24.-26. Aug) i Oslo

NBBF Region Vest setter opp 3 regionsamlinger høsten 2018 –

More info: https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/F%C3%B8rst-regionssamling-2018190522-256.aspx

We have set up regionssamling 09-10.Juni for girls and boys teams U13,14,15.

It will be selection weekend for talentcamp in August.

Region Vest are looking for qualified coaches who can run these practises and make a selection.

Please, let me know if you are available or there are coaches in your club who can help out.

P.S. It is paid 300,- per practice.

Med vennlig hilsen

Edmunds Gabrans

Fag og tiltakskonsulent

Norges Basketballforbund - Region Vest

Telefon: +47 91 51 65 36 - www.basket.no

Vi takker Fana Sparebank for midler til klubben

Hop basket har fått midler fra Fana Sparebank

Stor takk til Fana Sparebank for gaven til Hop Stars og Hop Gutter 19 her representert ved Mikal Hop Andersen og Marius Nordbø.

Hilsen fra Fana Sparebank:

Vår forretningsidé er å hjelpe kundene våre til å ta gode valg for sin økonomi, og å være en positiv bidragsyter for samfunnet rundt oss. Vi er derfor stolte av å dele ut overskudd til gode formål.

Fana Sparebank har vært en frittstående og selvstendig sparebank siden 1878. Vi lever av og for kunder i vårt nærområde, og vårt mål er å bidra med gode gaveutdelinger i fremtiden også. Lykke til med året videre 🙂

Regionsting Basket Vest er gjennomført 26. april 2018

Fra Hop Basket stilte Styreleder Siri Pihl-Johannessen og Hopmedlem Helge Gullaksen som også er Hop Basket sin representant i kontrollkommiteen i NBBF.

Det møtte 27 stemmeberettige til møtet inkl 2 representanter fra NBBF – President Jan Erik Parmann og Generalsekretær Silje Særheim.

Når oppdaterte dokumenter blir lagt ut vil disse bli lagt ut på vår hjemmeside.

Informasjon fra Basket Vest og NBBF:

Basketbarometeret, som er en spørreundersøkelse til klubbene fra NBBF, viser en mer positiv tilbakemelding enn tidligere.

Det satses på rekruttering og målet er at det innen 2022 skal være 16.200 basketspillere i Norge, det er pr 2016 registrert ca 10.500 spillere. (dato for registrering av spillere for 2017 er 30. mars)

Basket i Skolen er ett prosjekt som skal videreføres av Basket Vest med målgruppe barn i alderen 6 – 12 år.

Det ble vedtatt å sette av ekstra midler i budsjettet for 2018 for aktiviteter innen rekruttering i Basket Vest. Retningslinjer for søknader vil bli utarbeidet.

Det jobbes godt i klubbene reigstrert under Basket Vest og det jobbes også godt på tvers av klubbene.

Talentutvikling – det jobbes i NBBF med en brukerveiledning for trenere som skal følge den røde tråden til NBBF.

Det er ansatt en sportssjef sentralt som skal jobbe med bla helhetlig tenking for hele NBBF.

 

For spørsmål kontakt styreleder Siri Pihl-Johannessen – mobil 41 41 15 45

Trenere 1, tilpasset spillere og trenere med elite-erfaring

Til alle basketklubber

Trenere 1, tilpasset spillere og trenere med elitererfaring

For å motivere til treneroppdrag og tilrettelegge for trenerutdanning hos nåværende og tidligere spillere med eliteerfaring, har NBBF utviklet Trener 1- kurs tilpasset denne gruppen. Kurset legger til grunn høy basketfaglig realkompetanse og setter krav til minimum fire år som spiller på elitenivå. Dette kurset gjennomføres over én helg 14.-15. april og vi har svært god erfaring med dette fra fjorårets kurs.

Dersom dere har trenere, eller kanskje spesielt potensielle trenere i deres klubb som er i målgruppen til dette kurset så vil jeg gjerne oppfordre dere til å videresende informasjon om dette kurset. Vedlagt er invitasjon som inneholder alt av informasjon om tid, sted, timeplan og reisestøtte.

Kurset er tidligere annonsert på basket.no og facebook: https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Trener-1-for-trenere-med-eliteerfaring.aspx

Har dere spørsmål til dette kurset er det bare til å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Torkild Rødsand
Trener- og dommerkoordinator
Norges Basketballforbund

(Denne epost er sendt til alle basketballklubber i Norge, og til klubbens registrerte epostadresse)

Årsmøte for medlemmer i Hop BBK – Onsdag 21. mars – Saksliste

Årsmøte på Hop Ungdomsskole – onsdag 21. mars 2018 – klokken 19:00

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede (medlemmer som har betalt kontigent og som er over 15 år)
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsmeldingen i Hop BBK
 5. Behandle regnskapet for 2017 i revidert stand (er under revidering nå)
 6. Behandle innkomne forslag – pr dd ingen
 7. Fastsette medlemskontigent – denne foreslås uendret
 8. Vedta budsjett for 2018
 9. Behandle Hop BBKs organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg:
  1. Styremedlemmer og ny styreleder
  2. Revisor – Elin Tallaksen har sagt seg villig til gjennvalg
  3. Valgkommitè med 3 medlemmer hvorav 2 fra styret som går ut av styret neste år + 1 representant som som blir valgt eller som blir gjennvalgt i år og er med i styret etter sesongen 2018/2019.

De av medlemmene som ønsker tilsendt papirer i forkant av møtet, send en mail til post@hopbasket.no

Velkommen til Årsmøtet.