FOR FORELDRE

Alle må bidra for at klubben skal fungere

I Hop BBK er det vanlig med to typer dugnader – Dugnad til laget og Dugnad til klubben :

Dugnad til inntekt for eget lag: Hvert lag bestemmer selv i hvilken grad man skal drive dugnad – og dermed få inntekter til laget. Det er vanlig at lagene selv organiserer kakelotteri, vareopptelling, tar konsertvakter i regi av Bergen Live, driver kakesalg under seriekamper eller andre aktiviteter som kan egne seg. Dugnadspenger kan for eksempel benyttes til reiser, drakter eller annet som laget selv bestemmer.

Det er for tiden ikke planlagt Dugnad til klubben aktiviteter.