FOR FORELDRE

Alle må bidra for at klubben skal fungere

Hop BBK er drevet av et ikke lønnet arbeidende styret. Hop BBK er derfor helt avhengig av at medlemmer og foresatte bidrar til at klubben skal fungere.

I Hop BBK er det vanlig med to typer dugnader
– Dugnad til Klubben og
– Dugnad til laget.

Dugnad til klubben består av enten innsats som medfører inntekt til klubben eller tilrettelegging for avvikling av seriekamper (i noen tilfeller treninger) i Hophallen.

Dugnad for eget lag: Hvert lag bestemmer selv i hvilken grad man skal drive dugnad – og dermed få inntekter til laget.

Mer informasjon om dugnad følg linken: Dugnad

Det er også viktig at foreldre/foresatte melder inn spillere via linke Bli Medlem og informerer klubben om eventuelle endringer av email adresse, mobiltelefonnummer eller navn til post@hopbasket.no.