Alternative inntekter til lagene

Her legges ut informasjon om muligheter for inntekter som laget selv kan gjøre som aktiviteter:

Kakelotteri etc – eget lotteri på eks ett senter eller med loddbok, men husk å melde inn beløpet – ref : https://lottstift.no/nb/lotteri-og-bingo/ulike-typer-lotteri/smalotteri-2/

Loddsalg her er hjemmeside for informasjon fra en aktør av loddsalg –  www.sportslotteriet.no Kontaktinfo: Atle Aas – Sportslotteriet – 69 27 58 71 – post@sportslotteriet.no

Toalettpapirsalg -her er hjemmeside for informasjon –  www.dugnadstjenester.no Kontaktinfo :  Ørjan Benjaminsen – Dugnadstjenester AS – Mob 98 65 14 81