ARRANGØRANSVAR

Hvis man har arrangøransvar, skal man sørge for at hallen er klar til bruk og at det er ryddig når man går.

Det er ikke alltid slik at den som har arrangøransvar også har ansvaret for sekretariattjenesten. Å være arrangøransvarlig betyr at man skal sørge for at hallen er klar til bruk og at alle kommer seg ut hvis det brenner.

Her er en kort sjekkliste over ting som må være klart før kamp kan gjennomføres:

  • Hallen og hoveddøren skal være åpen og tilgjengelig for spillerne minst en halvtime før kampstart
  • Ansvarshavende skal være tilstede når hallen åpnes en halv time før første kamp begynner.
  • Sjekk at utstyret i sekretariaet på plass – tidtakerpanel, rett type kampskjema, røde- og svarte kulepenner, stoler og bord, samt retningspil
  • Sjekk i forkant av arrangementet at det minst en som har fått opplæring i brannvern
  • Er hallen ryddet og klar til bruk ?

Det er hver spiller som er ansvarlig for å ha med seg ispose, sportstape etc. dersom det er behov for dette.

Etter siste kamp:

  • Er hallen ryddet og stoler satt på plass (husk å sette dem slik at utstyret som mål o.l. er lett å få ut)?
  • Er kjøkken ryddet og benker tørket av?
  • Er alle ute av hallen, lys slått av og alle dører lukket og låst? Her er det viktig å sjekke dørene nede i salen også.

Lykke til!