DUGNAD

Alle må bidra for at klubben skal fungere

Dugnad til inntekt for eget lag: Hvert lag bestemmer selv i hvilken grad man skal drive dugnad – og dermed få inntekter til laget. Det er vanlig at lagene selv organiserer kakelotteri, vareopptelling, tar konsertvakter i regi av Bergen Live*, driver kakesalg under seriekamper eller andre aktiviteter som kan egne seg. Dugnadspenger kan for eksempel benyttes til reiser, drakter eller annet som laget selv bestemmer.

 

*Bergen Live administreres via Elisabeth Siem – mail : elsie.siem.hopbbk@gmail.com -Mob  48024479