DUGNAD

Alle må bidra for at klubben skal fungere

Hop BBK har to nivåer av dugnad.

Dugnad for klubben:
Dette er en obligatorisk dugnad for alle spillere (eller foresatte for spillere under 18 år). De to største inntekstkildene til klubben er vaktordning i Hophallen og vaktordning i Bøneshallen.

Hophallen: klubben er ansvarlig for vakt i egen hall. Det er forventet at foreldre deler på vakt i forbindelse med seriekamper og treninger der trener er under 18 år.

Bøneshallen: Det er lagt opp til en vakt per spiller. Her stiller foresatt på vegne av spillere under 18 år. Vakten varer fra kl 1515 – 2230 (2000) hverdager gjennom skolekalenderen.

Alle vakter må være over 18 år og ha gjennomført brannvernopplæring. Kurs blir gitt i januar i forbindelse med hjemmekamper.

Dugnad for laget:
Laget kan organisere og drive dugnad til inntekt for eget lag. Hvert lag bestemmer selv i hvilken grad man skal drive dugnad, og bestemme selv hvordan disse midlene skal benyttes. Men merk at dugnadsinntekten skal kun benyttes til aktiviter tilknyttet aktiviteter eller utstyr relatert i regi Hop BBK (f.eks påmeldingsavgifter til cuper, reisestøtte, drakter, mm).

Alle lag har anledning til å ta konsertvakter i regi av Bergen Live*. Mer informasjon om disse vaktene blir lagt på FB og WEB siden i løpet av våren.

Merk at konsertvakten må også være over 18 år.

Det er også vanlig at lagene organiserer kakelotteri, vareopptelling, el.l samt drive kakesalg i Hop kiosken under seriekamper (spesielt ECB/EB).

*Bergen Live administreres via Elisabeth Siem – mail : elsie.siem.hopbbk@gmail.com -Mob  48024479