FORSIDE

Coronavirus – all trening avlyses inntil videre !

Tidligere i dag ble alle basketkamper resten av sesongen kansellert (med foreløpig unntak av U16 og U19 NM)

Usikkerhet rundt Corona viruset er for stor.
Utover dagen har flere klubber i Bergen og Oslo valgt å innføre midlertidig treningsstans, og Hop BBK følger dette.
Ikke fordi det nødvendigvis er farlig å trene, men fordi vi ikke vet nok enda

Der vil ikke bli noen form for organisert trening i Hop BBK i noen haller framover !

Ettersom det begynner å bli vår, anbefales joggeturer, Ulriken Opp og andre gode treningsformer i denne pausen.

Hilsen styret i Hop BBK

Årsmøte onsdag 4. mars kl 1900

Sted – Hop Oppveksttun, 2 etasje – klasserom rett frem når du kommer opp trappen

Klokken 19:00

Saksliste:

Godkjenne de stemmeberettigede (medlemmer som har betalt kontingen og som er over 15 år)

Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Valg av sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Behandle Årsrapport 2019 for Hop BBK

Behandle Regnskap 2019

Behandle innkomne saker

Fastsette medlemskontingent for 2020

Vedta budsjett for 2020

Behandle HOP BBKS organisasjonsplan

Valg av styre, valgkomitè og sportslig utvalg

Ønskes mer info send mail til post@hopbasket.no

Velkommen

hilsen styret Hop Basketballklubb

Årsmøte Hop BBK 4. mars 2020

Styret i Hop Basketball klubb ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte:

Dato: onsdag 4. mars 2020
Tid: kl. 1900 – 2030
Hvor: Hop Ungdomsskole

Det blir presentasjon av aktiviteter, fremlegging av årsrapport, regnskap og valg av nytt styre.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må være sent styret innen 18. februar 2020 til mailadresse post@hopbasket.no. Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. De som ønsker å bli medlem sender mail til post@hopbasket.no. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. se idrettslagets lov § 5 til §8.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen,
Styret i Hop Basketball klubb

post@hopbasket.no