GUTTER 07-10 EBC

Trener :

Ole Jacob Sandal – mob 926 668 80 – ojs@olicha.no

Hjelpetrener :

Chantal Sandal Jørgensen – mob 98 45 61 11 – chantaljrgensen@gmail.com

Foreldrekontakt: