OM KLUBBEN

Hop basketballklubb – et godt miljø for alle alderstrinn

Hop basketballklubb (Hop BBK) ønsker å være lokal klubb som preges av sportslig glede, entusiasme og dugnadsånd.

Vi har ambisjoner om å ha eliteserielag for kvinner og menn via Bergen Elite og vi har 2. divisjonslag for menn. Vi skal være en klubb som satser på bredde i de lavere aldersklassene og således bidrar til å rekruttere talenter til de nasjonale toppklubbene. Vi vil være en klubb som fokuserer på utvikling og fremtid, og som legger vanskelige saker bak oss.

Hop BBK har lag i aldersklasse fra og med 6/7 år og opp til og med U20 kvinner og U19 menn. Videre har vi spillere med på Bergen Elite samt øvrige seniorlag i lokale og regionale serier.

Basketball skal være inkluderende og gøy. I Hop BBK skal alle få spille på det nivået man selv ønsker. Vi mener det vi sier; ”Et godt miljø for alle alderstrinn”.

Klubben består av ca 220 aktive spillere og vi har god rekruttering blant de yngste. 18 ulike lag deltar i 21 serier og flere av Hop-lagene kjemper i toppen av sine serier. Klubben er sterkt representert på ulike regions- og landslag.

Hop BBK rekrutterer fra barneskolene Paradis, Ulsmåg, Smørås, Kringlebotn og Apeltun samt ungdomsskolene Hop og Storetveit.

Vi tar gjerne i mot flere medlemmer. Hvis du vil være med, så ta kontakt med trenerne direkte. Du kan også kontakte styret.

Hophallen er Hop BBKs hjemmearena. Bruk Google Maps for å få veibeskrivelse.

aarsberetning-2010

arsberetning-2011

arsberetning2012

arsberetning2013

arsberetning2014_v1

arsberetning2015

arsberetning2016