SPONSING

Sponsing i Hop BBK

Klubbens ambisjonsnivå: Hop BBK ønsker først og fremst å drive klubben uten å være avhengig av eksterne private sponsorer. Vi tror at klubbens viktigste ressurser er trenere, spillere og foresatte, og vi ønsker å skape en klubb som er levedyktig uten bidrag fra private aktører. Vi tror at klubben bør basere seg på dugnadsinnsats og samhold. Dette er ikke til hinder for å knytte til seg private sponsorer i konkrete prosjekter – eller til bestemte formål.

Det finnes tre måter å sponse klubben på:

En bidragsyter er en privatperson/aktør/virksomhet som bidrar med drakter, bag’er eller annet som reduserer klubbens utgifter. En bidragsyter kan eventuelt ha logo (eller tilsvarende) på det man bidrar med, men inngår ingen kontrakt med klubben om øvrige gjenytelser fra klubben. På klubbens nettsider kan bidragsytere eksponere seg på undersider – ikke på klubbens åpningsside.

En sponsor/hovedsponsor er en aktør/virksomhet som bidrar med pengestøtte, normalt minimum 50.000 kroner. Dette skal først og fremst gå til prosjekter som klubben har iverksatt, og skal normalt ikke være en del av den ordinære driften av klubben. En sponsor knyttes vanligvis til konkrete prosjekter, for eksempel klubbens satsing på 1. divisjon menn, større anskaffelser, baskethallen på Hop, eller tilsvarende. Klubben inngår en avtale med sponsorer/hovedsponsor om hva som forventes fra begge parter, aktuelle beløp, varighet på sponsoratet, eventuelle opsjoner, osv. En sponsor/hovedsponsor kan om ønskelig eksponeres på klubbens åpningsside.

En generalsponsor er en aktør/virksomhet som ønsker å knytte seg sterkt til klubben i et lengre perspektiv. Klubben ønsker å ha en høy terskel for å inngå avtale med en generalsponsor, fordi vi er redde for å bli avhengige av større, eksterne, private bidrag. Klubben kan aldri ha mer enn én generalsponsor ad gangen. ”Normaltilstanden” til klubben er at vi ikke har en generalsponsor, men vi ønsker å åpne opp for dette hvis den rette ”generalen” dukker opp.

Klubbens sponsorkontakt: Det er styret i Hop BBK som er ansvarlig for klubbens sponsorater. I styret er det økonomiansvarlig og styrelederen som håndterer det løpende arbeidet. Alle medlemmer i klubben oppfordres til å bidra til å skaffe klubben bidragsytere/sponsorer/hovedsponsorer.