BASKETREGLER

Nedenfor har vi klippet noen regler fra Hordaland Basketkrets sin hjemmeside

Regler for nybegynnere:

De reglene som er viktige å bruke i begynnelsen er 1 2 3. Regel nr. 4 5 bør man se gjennom fingrene med, men kan godt bemerke/forklare elevene hva som er tillatt og hva en egentlig ikke kan gjøre:

1.  Det er ikke lov til å bevege seg med ball uten å sprette ballen.
2.  Det er ikke lov til å dytte, dra, holde, sparke eller slå motspillerne.
3.  Holder en spiller fra hvert lag godt på ballen samtidig, skal det dømmes hoppball.
4.  Det er kun lov å pakke ballen med en hånd om gangen (en hånd på ballen om gangen).
5.  Det er kun lov til å ta en dribleserie hver gang en mottar ballen (En dribleserie varer fra en         begynner å drible ballen, til en berører den med begge hender, eller at ballen hviler i en hånd).
6. Hvis det ene laget overtrer reglene over, får det andre laget ballen til innspill bak nærmeste    sidelinje.
7. Skjer en forsvarsfeil på en som skyter skal skytteren som blir feilet skyte to straffekast.
8. a) I klassene Mini og Mikro er spilletiden 4 * 6 minutter effektiv tid. Mellom 1. og 2., og 3. og 4. periode er det ett minutt pause, og mellom 2. og 3. periode (halvspilt) er det 3 min. pause. b) Det skal praktiseres tvungen innbytte, dvs. at samtlige spillere skal spille minimum en periode av de første tre. Dog kan ingen spiller spille i alle de tre første periodene. I praksis betyr dette minimum 8 spillere. I den 4. perioden har begge lagene rett til en time-out, hvor spillerbytte kan foretas. Utenom dette kan innbytte kun foretas i pausen mellom to perioder. Spillere som spiller i de tre første perioder, skal før hver periode noteres på kampskjemaet. Reglementet skal kun benyttes i A-serien. I B-serien er det nok å stille med 5 spillere.

Poeng

I barnetrinnet får en to poeng for alle skåringer som foregår i spill. På straffekast får en ett poeng for hvert treff. (I miniklasse (til og med 7. klasse) kan kampene ende uavgjort. 3-poengere gjelder ikke i miniklassen). For basketregler for de eldre årsklassene, se http://basket.no