DRAKTER

Drakter i Hop BBK

Draktene i klubben er vår felles ”uniformering”. Derfor er det viktig at lagene i Hop BBK har like drakter.

drakter-hop-bbk

Krav til drakter:

Må-krav:

  • Drakter må tilfredsstille Norsk Baskeballforbunds regelverk – last ned ”Offisielle spilleregler”, se punkt 4.3 i dokumentet
  • Draktene skal ha Hop-logo
  • Hovedfargen er hvit. Sekundærfarge er ”royal blue” eller tilsvarende.

Bør-krav:

  • Draktene bør kunne brukes på vrangen – for å kunne bytte til sekundærfarge

Organisering av draktkjøp:

Det er det enkelte lag som sørger for anskaffelse av drakter. Draktansvarlig i styret bistår lagene hvis de trenger hjelp. Klubben inngikk høsten 2010 en rabattavtale med SoulSport og vi anbefaler derfor at denne avtalen benyttes. Hvert lag står fritt til å benytte seg av denne avtalen eller velge egne løsninger. Avtalen gir lagene 10 prosent rabatt.

Mer om avtalen med SoulSport:

  • SoulSports priser inkluderer moms, trykk av nummer, og to stk Hop-logoer. Frakt kommer i tillegg.
  • Leveringstider varierer mellom 14 dager og 5 uker, avhengig av bestilt produkt.
  • Bestilling skjer lagvis og gjøres direkte på www.soulsport.no
  • Hop BBKs kontaktperson hos SoulSport er Petter Sveen (99 00 98 98)

Økonomi

Det enkelte lag må selv fremskaffe midler til kjøp av drakter. Hvis draktkjøp betales av den enkelte spiller, bistår klubben med 100,- i refusjon per draktsett. Hvis laget får sponset drakter forsvinner refusjonsordningen. Spørsmål? Kontakt draktansvarlig i styret.