FERDIGHETSMERKET

NBBF’s ferdighetsmerker i basketball

Målgruppe: 8-13 år, men også eldre spillere kan ta merkene.

Bakgrunn

NBBF ønsker å heve nivået på grunnleggende basisferdigheter (fundamentals) hos yngre spillere.
NBBF ønsker å belyse konkrete basisferdigheter som yngre spillere bør utvikle i laget og på egen hånd.
NBBF ønsker å gi norske trenere et enkelt målingsverktøy og fokusområde i forhold til ferdighetsutvikling for de yngste spillerne.

Hensikt

Ferdighetsmerkeprøvene er først og fremst laget for å motivere yngre spillere til å lære seg grunnleggende basisferdigheter og bruke tid på å utvikle disse. Merkeordningen er ment å være et verktøy for å måle framgang, gi spillerne en mestringsfølelse og en følelse av at trening gir resultat. Det er viktig å understreke at barn bør leke og spille mye basketball og at gleden av å spille basketball er svært viktig. Terping på teknikk må ikke drepe den indre motivasjonen. Det skal være en egenverdi i seg selv å utvikle seg og bli bedre.

NBBF har i første omgang valgt å fokusere på følgende områder:

1) Stopp, pivotering, pasning.

2) Ballbehandling/dribling

3) Avslutninger/skudd

4) Forsvar

5) Spilleforståelse

  1. Det grønne merket

Det grønne merket

Stopp/pivotering/pasninger

Pasningsteknikk, brystpasning, sprettpasning og trippel-trussel posisjonen.

KRAV: Vise at du behersker tohånds brystpasning og sprettpasninger. Du må vise hvordan trippel-trussel posisjonen er.

• Ta imot ballen med tomlene bak ballen.

• Følg gjennom pasningen med armbevegelsen slik at tomlene peker nedover og håndflatene utover etter pasningen.

• Hold ballen med fingrene.

• Pass på at pasningen havner i brysthøyde.

• Ta alltid imot ballen med to hender ved å vise 10 fingre ved mottak.

• Husk balanse og bøyde ben.

Ballbehandling/dribling

Dribling på stedet, høyt og lavt sprett

KRAV: Beherske å drible/sprette på stedet; variere mellom høye og lave sprett.

• Jobb i riktig posisjon; stå lavt med bøyde knær.

• Ikke slå på ballen, men forsøk å sprette med myke, følsomme bevegelser.

• Varier mellom å sprette høyt og lavt.

• Forsøk å unngå at du ser på ballen mens du spretter, og se om du klarer å beskytte ballen med en hånd/arm når du spretter med den andre hånden.

Avslutninger/skudd

Skuddteknikk uten kurv

KRAV: Vise korrekt skuddteknikk.

Vi gjør det uten kurv for å kunne konsentrere oss om den riktige skuddbevegelsen. Du skal vise dette så godt som mulig:

• Spre fingrene på ballen slik at du har best mulig kon¬troll på den.

• Albuen skal peke mot målet/kurven.

• Følg bevegelsen gjennom hele skuddet og strekk ut armen.

• Også når du skyter er det viktig å stå i riktig stilling – med bøyde ben.

• Fingrene peker nedover når skuddet er ferdig, som om du vinker til ballen. Husk å følge gjenmom hele bevegelsen, og å avslutte likt hver gang du skyter.

• Husk riktig vinkel i albuen og håndleddet; se om du klarer å få til 90o i albueleddet.

Forsvar

Forsvarsposisjon og «sliding» høyre og venstre

KRAV: Du skal vise at du kan stå i riktig forsvarsposisjon og «slide»/bevege deg sidelengs i forsvarsposisjon.

• Ledefoten skal peke i den retningen du beveger deg.

• Jobb i forsvar med bøyde knær, sitt lavt. Når du slider, skal du trykke fra med slidefoten for å forflytte deg raskere.

• Hold hendene ut til sidene så blir du litt større.

• Husk at du ikke skal krysse bena når du beveger deg sidelengs i forsvarsposisjon.

• Vis at du kan jobbe med rett rygg.

 

Spilleforståelse

Innføring i 3-3 spill, men ingen test nødvendig

KRAV: Ingen

Det er ingen øvelser eller tester på spilleforståelse for å få det grønne teknikkmerket. Men vi vil gjerne at du vet litt om hvordan vi bør spille 3 mot 3.

• Spill gjerne mere 3 mot 3 enn 5 mot 5 på treningene. Det utvikler spilleforståelsen din bedre, og gjør at flere får kontakt med ballen og spillet

 

  1. Det hvite merket

Det hvite merket

Stopp/pivotering/pasninger

Jumpstop fra dribling, pivotering og pasning

KRAV: Du skal vise at du kan stoppe i balanse fra en dribling og pivotere i balanse.

 

Ballbehandling/dribling

Dribling i fart, og stoppe igjen mens du dribler

KRAV: Du må kunne drible fremover i fart, så skal du fortsette å drible, men slutte å bevege deg fremover.

• Forsøk å ha bøyde knær/ben mens du holder på: Du reiser deg kanskje litt opp når du drible fremover, men husk å sette deg ned med bøyde knær når du dribler stillestående.

• Husk at du ikke skal slå på ballen når du dribler; prøv å behandle den «mykt» og med kontroll.

• Forsøk ikke å se på ballen når du dribler.

Avslutninger/skudd

Layup fra dribling og «handoff» med beste hånd

KRAV: Du skal vise at du kan gjennomføre en riktig totakts-teknikk med den beste hånden din – både fra dribling og fra pasning eller «handoff» (overlevering).

• Det er ikke avgjørende om du treffer på skuddet, men heller at du klarer å gjennomføre riktig rytme.

• Ved overlevering skal spilleren få ballen fra coachen i riktig øyeblikk og riktig avstand fra kurven for å kunne gjennomføre riktig rytme.

• Pass på å begynne med riktig fot.

• Ikke hopp for høyt på det første steget; prøv heller å hoppe høyt på det siste steget; forsøk å få det andre steget raskere og mer eksplosivt enn det første.

• Klarer du å beskytte ballen på vei inn?

• Klarer du å bruke platen på layup?

Forsvar

Forståelse for posisjon mellom spiller og kurv

KRAV: Du skal vise at du har en forståelse for hvordan din posisjon skal være i forsvar på en spiller som har ballen: Din posisjon i forsvar skal være mellom angrepsspilleren og kurven.

• Tenk på riktig forsvarsposisjon.

• Forsvarsspilleren må hele tiden jobbe for å ligge mellom spilleren med ball og kurven.

• Det viktigste er altså posisjonen din; ikke om du klarer å stjele ballen eller slå den ut av hendene på angrepsspilleren.

 

Spilleforståelse

Give & Go

KRAV: Spillerne skal vise at de forstår begrepet «give & go».Dette er jo et grunnleggende prinsipp i det som er en del av spilleforståelsen.

• I «give and go» gir spilleren en pasning for senere å kutte sterkt mot kurven for å få igjen ballen.

• Når du har sendt pasningen – gå først bort fra ballen før du forandrer retning og kutter med stor fart mot ballen for å få den tilbake.

• Ta imot ballen med to hender, og forsøk å avslutte med en layup (scoringen er likevel ikke viktig i denne øvelsen).

 

  1. Bronsemerket

Bronsemerket

Stopp/pivotering/pasninger

Jumpstop fra pasning i fart, pivotering, pasning

KRAV: Du må kunne ta imot ballen i fart, gjøre et jumpstop, pivotere (du må klare pivotering begge veier) og sende en pasning.

• Dette er en fortsettelse av å vise at du behersker stopp, pivotering og pasning. Nå skal du ta imot ballen i fart og du må klare å stoppe i balanse og sende fra deg en pasning kontrollert.

• Husk fortsatt at du skal gjøre jumpstop på to ben, og med hælene i bakken først. Stopp i balanse med bøyde ben/knær.

• Gjennomfør en pivotering før du sender en pasning fra deg.

Ballbehandling/dribling

Retningsforandring,

«crossover» og «reverse dribble»

KRAV: Du må vise at du behersker to typer retningsforandringer; en «crossover» og en «reverse dribble».

• Spillerne skal forflytte seg/drible over banen i et sikk-sakk mønster og utføre riktige retningsforandringer etter å ha blitt vist riktig teknikk.

• Sprettet i en «crossover» skal være lav og hard og ballen skal sprettes langt over til den andre hånden når du forandrer retning.

• Se om du klarer å få et kraftig trykk/fraspark i det første steget etter retningsforandringen.

• Klarer du dette også uten å se på ballen?

Avslutninger/skudd

Layup med underhåndsavslutning –

og å stoppe fra dribling for å skyte.

KRAV: Denne delen innehold er to ulike momenter: Det første er å gjennomføre en totaktsrytme, men med underhåndsavslutning. Den andre delene består i å drive (drible) mot kurven og i stedet for å gjennomføre en layup skal du stoppe og skyte et nærskudd.

• Når du stopper for å skyte etter en dribleserie skal du gjennomføre et jumpstop på to ben, og du skal skyte et nærskudd.

• Legg vekt på teknikken i underhåndslayupen.

• Både layupen og nærskuddet i de to øvelsene skal være plate/inn.

 

Forsvar

Finne posisjon i forsvar når du

kommer på etterskudd.

KRAV: Du skal vise at du klarer å finne en riktig forsvarsposisjon mellom angrepsspilleren med ball og kurven når du som forsvarer kommer etter spillet.

• Du må «løpe opp»/ta igjen spilleren med ball og finne en riktig posisjon i forsvar foran uten å løpe ved siden av spilleren med ball.

• Når du har klart å ta igjen spilleren med ball er det viktig at du hele tiden ligger mellom angrepsspilleren og kurven i riktig forsvarsposisjon (lavt og med rak rygg).

Spilleforståelse

Give & Go, finte og fylle ledig posisjon.

KRAV: Vi ser etter to momenter: Du skal gjøre et fintesteg bort fra ballen før du kutter for å motta den.

Denne øvelsen skal gjennomføres 3 mot 3.

• Når en spiller kutter for å få tilbake ballen må den

siste spilleren fylle posisjonen som ble forlatt av den spilleren som kutter til kurven.

• Spilleren som får pasningen skal pivotere med front mot kurven og innta trippel-trussel posisjon.

• Spilleren som ikke har ball, og ikke kutter, skal fylle posisjonen til den spilleren som kutter til kurven for å være spillbar for en pasning. Når du skal fylle en ledig posisjon skal late som om du skal et annet sted, før du plutselig kutter til den posisjonen du vil fylle. Dette er å finte uten ball (vise noe annet enn det du egentlig skal).