SEKRETERIAT-TJENESTER

Rapportering av resultater

I Hop BBK hjelper foreldrene til med å ivareta arrangøransvaret og oppgavene i sekretariatet. På hjemmekamper sørger treneren for å rapportere resultatene.

Se info her – trykk på lenke Sekretariatskurs

Mer om sekretariat-tjenesten:

Sektrariat-tjenesten handler først og fremst om å sørge for at

  • Sekretariatet er bemannet. Det kreves minst to personer i sekretariatet. Begge må kunne mestre sekretariatoppgavene. Er man usikker, så ta vårt elektroniske gratis-kurs.
  • Føre kampskjema og holde orden på den grønne retningspilen. Husk at kampskjema må inneholde etternavn på alle spillerne slik at dommerne kan gjennomføre lisenssjekk. Spillere og lagledere skal alltid noteres på kampskjema med fullt etternavn, slik: RØDSAND, T.
  • Ta tiden underveis i kampen.
  • Betale dommerpenger. Hjemmelaget fyller ut dommerkvittering og betaler dommeren. Hjemmelaget får tilbake pengene fra klubben når korrekt utfylt kvittering blir levert til kassereren i klubben per post eller på epost som scannet dokument. Husk å føre opp navn og kontonummer på personen som skal motta refusjonen. DOMMERSKJEMA og dommersatser finner du HER –

Mer om rapportering av resultater:

Treneren til hjemmelaget rapporterer inn kampresultater til Basket Region Vest (BasketHotel). Frist for innrapportering er kl 24.00 samme dag som kampen er gjennomført.

Slik melder du inn resultatet per SMS:

NB! SMS må skrives med STORE bokstaver, ellers blir ikke resultatet registrert!

  • Finn ut hvilket kampnummer du skal rapportere inn (finnes på basket.no, velg ”Region Vest”, velg ”kamper og tabeller”, velg ”serier (forside)” og deretter inn på den aktuelle kampen)
  • Skriv følgende sms-melding: ”NBBF ” (husk mellomrom foran og bak kampnummeret, og skriv alt med store bokstaver), eksempelvis slik: NBBF 11610001 99-110 der kampnummeret er 11610001 og resultatet var 99 poeng til hjemmelaget og 110 poeng til bortelaget.
  • Send meldingen til nummer 2252
  • Man kan kun legge inn ett og ett resultat ad gangen, og man får kun én sjanse!

I tillegg skal kampskjemaer (original) sendes per post til

NBBF Region Vest
Postboks 6143, Postterminalen
5892 Bergen

Manglende eller for seint innrapporterte resultater medfører bot fra Region Vest på kr 500,- per kamp. Resultater for de aller yngste skal også rapporteres og kampskjema sendes til Region Vest, selv om resultatene ikke publiseres på nettsidene (pga regler om barneidrett).