SEKRETERIAT-TJENESTER

Rapportering av resultater

I Hop BBK hjelper foreldrene til med å ivareta arrangøransvaret og oppgavene i sekretariatet. På hjemmekamper sørger treneren for å rapportere resultatene.

Se info her – trykk på lenke Sekretariatskurs

Mer om sekretariat-tjenesten:

Sektrariat-tjenesten handler først og fremst om å sørge for at

  • Sekretariatet er bemannet. Det kreves minst to personer i sekretariatet. Begge må kunne mestre sekretariatoppgavene. Er man usikker, sjekk link Sekretariatskurs som gir gode tips.
  • Føre kampskjema og holde orden på den grønne retningspilen. Husk at kampskjema må inneholde etternavn på alle spillerne slik at dommerne kan gjennomføre lisenssjekk. Spillere og lagledere skal alltid noteres på kampskjema med fullt etternavn, slik: RØDSAND, T.
  • Ta tiden underveis i kampen.
  • Betale dommerpenger. Hjemmelaget fyller ut dommerkvittering og betaler dommeren. Hjemmelaget får tilbake pengene fra klubben når korrekt utfylt kvittering blir levert til kassereren i klubben per post eller på epost som scannet dokument. Husk å føre opp navn og kontonummer på personen som skal motta refusjonen. DOMMERSKJEMA og dommersatser finner du HER –

NYTT høst 2017 ! – App, last ned MiniBasket

MinBasket inneholder følgende funksjoner:
Følg dine basketlag og turneringer (terminliste, resultater og tabell)
Live oppdatering fra dine lags kamper og turneringer (hvis klubben benytter live funksjonen)
Betale lisens
Direkte link til å melde skade til Gjensidige Motta pushnyheter og kampanjer
Melde inn resultat fra kamper (om man er lagleder, trenere med rettigheter)
Ingen innlogging påkrevd, men man kan valgfritt logge inn med samme nnlogging som man benytter på MinIdrett for å betale lisens og melde inn resultater.
Turneringsadmin (TA): TA har tatt over for baskethotell, så alt av kamper registreres og administreres i TA. Dette er et av idrettens systemer som forer MinBasket appen med informasjon, derfor vil appen alltid være oppdatert med de ferskeste resultater og nyheter
I tillegg skal kampskjemaer (original) sendes per post til

NBBF Region Vest
Postboks 6143, Postterminalen
5892 Bergen

Manglende eller for seint innrapporterte resultater medfører bot fra Region Vest på kr 500,- per kamp. Resultater for de aller yngste skal også rapporteres og kampskjema sendes til Region Vest, selv om resultatene ikke publiseres på nettsidene (pga regler om barneidrett).