TRENERTIPS

Mye lærerikt å få med seg på bokfronten hvis man liker å lese. Her er tre tips for spillere og tre til trenerne:

For spillere (og trenere)
Stuff -good players should know
Forfatter: Dick Devenzio
Kategori: Pointguards
Playing the post
Forfatter: Burrall Paye
Kategori: High og lowpost-spill
Basketball for women
Forfatter: Nancy Lieberman-Cline
Kategori: Motivasjon og ferdigheter
For trenere (og spillere)
Coaching Basketball
Forfatter: Jerry Krause
Kategori: Trenerens bibel
Basketball Skills and drills
Forfatter: Jerry Krause og Don Meyer
Kategori: Ferdigheter
Coaching Youth Basketball
-guidelines for coaches
Forfatter: FIBA
Kategori: Ungdomstrenerens bibel

Ut på tur: Tips til trenere og følge

Ønsker trenere med lag å reise utenbys til cuper , vil vi at dere tar kontakt med ansvarshavende i styret. Vi vil at dere skal følge de retningslinjer vi har satt opp for slike turer:

– Ta først kontakt med styret

– Ta kontakt med foreldrekontakt og gi skriftlig beskjed til spillere/foreldre

– Det skal være minimum to voksne over 18 år med som følge

Hold dere til påmeldingsfristene. Etabler gjerne tidligere frister for bindene påmelding. Det er dyrt å trekke seg og skuffelsen kan bli stor hos barna.

Reisen børe legges opp slik at flest mulig/alle på laget har anledning til å delta. Spesielt er det viktig å ha en økonomisk akseptabel ramme for turen.

Det er viktig at trenere samarbeider med foreldre til de respektive lag slik at det blir et samlet lag fra Hop BBK som reiser. Husk at dere på reisen og under cupen opptrer som representanter for Hop BBK.

Hvert lag må holdes samlet og det er de voksnes oppgave å passe på at alle på laget har det bra. Alkohol er naturligvis utelukket både for trenere/følge og spillere på slike reiser.

Det er kjekt å dra på tur og få prøve seg mot utenbys lag. Vi vil gjerne at det kommer utenbys lag til våre cuper og ser gjerne at våre lag reiser ut for å delta andre steder. For at det skal være mulig er vi avhengig av voksen som er villig til å være med. Vi har laget dett lille skrivet slik at både de som er hjemme og de som reiser vet hva de har å forholde seg til.

GOD TUR!

Informasjon fra styret til trenerne i Hop BBK

For å drive en basketballklubb er vi avhengig av å ha trenere. Styrets mål er å sørge for å ha kvalifiserte og motiverte trenere for alle lag. En trener er et forbilde for sine spillere. Det skal være gøy og utfordrende å spille basketball.

1. Ved sesongstart: Registrér navn på spillerne, adresser, tlf. og fødselsår, få med e-postadressen til dem som har det. Korrigér og supplér listen fortløpende. Endringer sendes til ansvarshavende i styret for medlemslister. Det kan være greit for spillere/foreldre å ha en navne/tlf.liste.

2. Så tidlig som mulig få oversikt over lagets kamper (fra terminlisten). Del ut oversikt over terminens kamper til spillere/foreldre og foreldrekontakt. Vær obs. på at det skjer mange endringer i starten på ny sesong. Stiller ikke laget får vi walkover (tapt kamp) Dette betyr også forspilte mulighet til å bli kretsmester samt at vi får en kraftig bot. Det må vi unngå.

3. Du må væremed og se til at det blir valgt foreldrekontakt for hvert lag ved sesongstart. Trenger dere hjelp til noe, for eksempel kjøring, innsamling av loddbøker eller evt. lagdeling, bruk foreldrekontakten!

4. Å velge ”kaptein” på laget, kan også gjøre det lettere for dere å administrere laget. Kapteinen kan evnt. steppe inn som lagleder hvis trener av en eller annen grunn ikke kan komme på kamp eller trening.

5. I fordeling av treningstid og sted prøver vi å imøtekomme deres ønsker så langt det lar seg gjøre. Vi får som oftest tildelt for lite halltid, og vi er klar over at små gymsaler ikke er tilfredsstillende treningslokaler for ungdomslagene, men vi får prøve å gjøre det beste ut av treningstid/sted. Gi styret tilbakemelding om det er noe treningstid som ikke blir brukt.

6. Treneren bør hjelpe spillere med å skaffe seg drakter. Ta kontakt med den som har draktansvaret i styret. Les mer om hvordan vi organiserer anskaffelse av drakter. Foreldrekontakten kan også brukes her.

7. Ved påmelding til julecup og andre cuper vær rask med tilbakemelding til ansvarshavende i styret. Vær ute i god tid med å spørre spillere om de vil være med.

8. Treningsgodtgjørelse kan hentes hos kasserer i styret, eller overføres ved oppgitt bankkontonr. i Fana Sparebank. Det finnes et eget skjema for føring av timer (snakk med kassereren i styret).

9. Hop BBK dekker utgiftene til trener- og dommerkurs. Dette skjer flere ganger per år – i regi av NBBF Region Vest. Vi oppfordrer alle nåværende trenere til å ta kurs. Vi ønsker også at dere informerer og motiverer vår yngre spillere til å ta kurs. Aldersgrense nedad er 14-15 år.