Årsmøteinnkalling onsdag 5. april kl 1945 Hop Skole – NB! Endret Tidspunkt

Årsmøte Hop BBK – 05.04.17

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsmeldingen til Hop BBK.
 5. Behandle regnskapet for 2016 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker:
 7. Fastsette medlemskontingenten.
 8. Vedta budsjett for 2017.
 9. Behandle Hop BBKs organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 • Leder.
 • Nestleder.
 • Styremedlemmer.
 • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
 • Revisor og dets stedfortreder.
 • Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
 • Valgkomité med inntil 3 medlemmer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *