INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HOP BASKET

Styret innkaller herved til årsmøte i Hop Basketball klubb.

Årsmøtet avholdes den 21. mars 2018 kl 1900 på Hop Ungdomsskole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til post@hopbasket.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i Hop Basketballklubb

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *