Spørreundersøkelse – NBBF jenteutvalget – Spørreundersøkelse

Til klubbledere i NBBF Region Vest

Videresender epost her fra NBBF jenteutvalgets leder Dana Meknas. Det er veldig fint om denne mailen med info og link til spørreundersøkelsen videresendes til alle klubber, og at det videreformidles til alle i klubben. Vi vil gjerne ha svar fra så mange som mulig!

Norges Basketballforbund (NBBF) har nedsatt et jenteutvalg som denne sesongen skal analysere dagens jentesituasjon og komme med forslag til tiltak under Minitinget, 20.-21. mai 2017. Utvalget skal utrede og analysere tilbudet til jenter og kvinner sett under ett, både hva gjelder rekrutteringstiltak, konkurransetilbud og toppidrettstilbud.

I den anledning har vi laget et digitalt spørreskjema som vi ønsker at så mange som mulig tar seg tiden til å svare på. Målet med skjemaet er å få et bilde av dagens situasjon fra klubbenes perspektiv, samt få inn innspill/forslag fra lokalt hold. Alle som har en tilknytning til en klubb (eller til en region) og har noe å si om jentebasketen er velkommen til å svare!

Noen spørsmål er obligatoriske for alle, andre kan dere velge om dere vil svare på eller ikke avhengig av hvilke tilbud deres klubb benytter seg av. Man må altså ikke svare på alt.

Her er linken til spørreskjemaet for alle i region vest: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2e-eFHjPyQrZn6Lg2zItWVR9FbNTXv1bWGMV8xLHyCdrXvw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Skjemaet tar maks 10 minutter å fylle ut og er helt anonymt. Vi håper på så mange tilbakemeldinger som mulig, gjerne før januar. Nærmere beskjed om når skjemaet stenger kommer siden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *