HomeArrangøransvar

Her finner du rutiner og råd for lagene som har arrangøransvar i hallen.
Å ha arrangøransvar i hallen, innebærer at hallen skal være klar til bruk og at det er ryddig når man går i tillegg til at alle kommer seg ut hvis det brenner:

Her er en kort sjekkliste over ting som må være klart før kamp kan gjennomføres:

  • 1. Hallen og hoveddøren skal være åpen og tilgjengelig for spillerne minst en halvtime før kampstart
  • 2. Ansvarshavende skal være tilstede når hallen åpnes en halv time før første kamp begynner.
  • 3. Sjekk at utstyret i sekretariatet på plass – tidtaker panel, stoler og bord, samt retningspil
  • 4. Sjekk i forkant av arrangementet at det er minst en som har fått opplæring i brannvern
  • 5. Er hallen ryddet og klar til bruk?

Det er hver spiller/trener som er ansvarlig for å ha med seg ispose, sportstape etc. dersom det er behov for dette.

Etter siste kamp:

  • 1. Er hallen ryddet og stoler satt på plass (husk å sette dem slik at utstyret som mål o.l. er lett å få ut)?
  • 2. Er kjøkken ryddet og benker tørket av?
  • 3. Er alle ute av hallen, lys slått av og alle dører lukket og låst? Her er det viktig å sjekke dørene nede i salen også.
https://hopbasket.no/wp-content/uploads/2020/06/hop-footer-logo.png

MØT HOP

Vi arranger fysiske treninger, skills-trening og masse mer. Følg med på våre facebook-sider for mer informasjon.

OM KLUBBEN

Hop Basketballklubb
Pob 447 Nesttun
5853 BERGEN
Org nr. 876696762
Kontakt: post@hopbasket.no
Kontonummer: Fana sparebank - 3411.1801896