Nyheter

Treningene avlyst fom 20. april

Treningene mandag 19. april går som normalt. Fra og med 20. april vil treningene i Hop Basket være avlyst som følge av covid-tiltak fra Bergen Kommune.

Bergen Kommune kunngjorde i dag nye covid-tiltak som forbyr innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge. Dermed vil treningene for Hop-lagene være avlyst fra og med 20. april og to uker frem i tid.

Trenerne i Hop vil se på mulige utendørs treningstilbud for Hop-spillere. Vi kommer tilbake med informasjon om vi får dette til.

Mvh

Smitteverngruppen I hop

Hop Stars er klar for Italia

Norges Basketball Forbund har tatt ut Hop Stars til å representere Norge i Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament (UYT).

NBBF har tatt ut Hop Stars til å representere Norge i Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament (UYT) i klassen 18-30 år

UYT er et EU-finansiert ettårig prosjekt som går fra november 2020 til oktober 2021, med deltakere fra 15 land.

-Prosjektet skal stimulere til Unified Basketball blant unge med en utviklingshemming, og fremme en inkluderende og gøy idrett, sier Hop Stars trener, Nina Hop.

Unified er et konsept hvor mennesker med- og uten en utviklingshemming spiller på samme lag. Utøverne uten en utviklingshemming refereres til som partnere, og vil være på cirka samme alder. Prosjektet inneholder også Unified Coach sertifisering, et trenerutdanningsprogram i regi av SOEE (Special Olympics European Eurasia) som skal tilføre eksisterende STAR trenere og/eller aspirerende STAR trenere den nødvendige kompetansen for å legge til rette for regelmessig Unified aktivitet lokalt.

UYT prosjektet avsluttes med en turnering i Sansepolcro, Italia 14-17 oktober 2021 hvor det deltar 24 lag fra 15 nasjoner.

Hop satser i 2021

Onsdag 17. mars ble årsmøtet i Hop BBK for 2021 gjennomført. Klubben har klart seg bra gjennom covid-19 pandemien og satser tungt for tiden etter covid.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder, Erlend Keilen. Tradisjonen tro ble Hop æresmedlem, Helge Gullaksen, valgt som dirigent.

Styrelederen redegjorde for styret arbeid gjennom året og sportslig leder og øvrige trenere redegjorde for det sportslige.

Kasser, Carl Fredrik Husby, kunne presentere et resultat for 2020 på NOK 394,142 og en egenkapital på NOK 868,402. Budsjettet for 2021 viser et underskudd på NOK 162,000. Regnskapet for 2020 og budsjettet for 2021 ble godkjent av årsmøtet. Det er satt av ekstra midler til ballkanon og flere sosiale aktiviteter i 2021.

Yvonne Paulsen trer ut av Hop-styret etter åtte år. Klubben takker Yvonne for lang og lojal tjeneste. Hun erstattes av Dorothy Janel Dankel, trener for de yngste lagene i Hop. Carl Fredrik Husby og Ole Jacob Sandal ble gjenvalgt i styret for ett år.

Les hele årsberetningen her

Oppdatert! Innkalling til årsmøte 2021

Styret i Hop Basketballklubb inviterer alle medlemmer til årsmøte for 2020. Møtet vil bli avholdt 17. mars kl. 19.00.

Se saksliste og vedlegg her: Åpne dokument

2020 og 2021 har vært spesielle år med covid-19 og minimal sosial kontakt. Derfor vil årsmøtet bli gjennomført online på Teams videomøte. Linken til møtet finner du i innkallingen. Vi oppfordrer alle medlemmer over 15 år til å delta på årsmøtet og vise sin støtte til klubben!

Se innkalling på http://hopbasket.no/wp-content/uploads/2021/02/Innkalling-aarsmote-2020.pdf

Styret i Hop Basket har besluttet at antallet styremedlemmer skal økes fra 9 til 10. Ønsker du å være med i gruppen kan du kontakte styreleder på 91628777 eller post@hopbasket.no.

Styret

En smittefri førjulspresang

I dag fikk de første Hop-spillerne en liten førjulspresang i håp om en smittefri og fredelig jul.

Klubben har kjøpt inn egne Hop-munnbind til alle spillerne i klubben. Munnbindene blir delt ut på treningene som foregår i Hop-hallen.

Vi håper dette kan være et lite bidrag til å holde spillerne og sine nærmeste smittefri i julehøytiden.

Ta kontakt med treneren din for å sikre et Hop-munnbind.

Treningene starter opp igjen

Hop Basketballklubb har besluttet å åpne treningene igjen fra og med mandag 23. november 2020. Alle covid-19 testene var negative.

Klubben stengte ned alle treninger etter at en sentral person i klubben fikk påvist covid-19. Dette medførte at to lag og 17 spillere måtte ut i karantene. Alle covid-19 tester som er foretatt var negative, og ingen av spillerne har hatt smitte symptomer i perioden. Spillerne har vært i karantene i 10 dager etter at de hadde kontakt med den smittede personen. Karanteneperioden avsluttes derfor førstkommende søndag.

Smitteverngruppen og hovedtrenerne stadfester at klubben nå har kontroll på den aktuelle smitte situasjonen, og beslutter derfor å åpne treningene igjen fra og med mandag 23. november 2020.

– Dette var en viktig påminnelse for oss i klubben at vi befinner oss midt i en pandemi. Vi må derfor fortsette det gode smittevernarbeidet med i hallene klubben benytter, heter det i en uttalelse fra Smittevern gruppen.

Ros og kritikk
Hop Basket har fått mye ros og kritikk for nedstengningen av treningene. Smitteverngruppen står fast ved at klubben ikke hadde kontroll over situasjonen, og derfor var nedstengning den riktige beslutningen å ta på daværende tidspunkt. Dersom en lignende situasjon skulle oppstå, vil klubben i første omgang følge retningslinjene fra myndighetene. I den interne vurderingen, vil graden av kontroll over situasjonen være det ledende kriteriet.

Vi forventer at alle klubbens medlemmer følger de gjeldende retningslinjene når treningene nå åpner opp igjen.

Følgende oppdaterte retningslinjer gjelder ved bytte mellom treninger i Hophallen

1. Lag som skal trene møter i korridor bak garderober. Dør til korridor må åpnes av første lag, nøkkel henger på kjøkkenet.

2. Når laget som trener er ferdig går de til gang utenfor toaletter.

3. Når hall er tom, går neste lag inn uten å skape for mye nærkontakt med laget som trente.

4. Alle spillere må ta bag/klær med inn i hallen og plassere det langs siden. Greit om alt tøy blir pakket i en bag/sekk.

Hop avslyser treninger

Hop stenger ned alle treninger frem til 23. november etter påvist smitte hos en spiller i klubben.

Det er påvist covid-19 hos en spiller i klubben. Dette medfører at to lag må i karantene iht. karantenereglene for Bergen Kommune. De berørte lagene er informert om forholdene.

Hop-styret har nedsatt en egen smitteverngruppe for klubben. Denne gruppen har besluttet at alle treninger og samlinger stenges foreløpig ned frem til mandag 23. november. Dette er for å være på den sikre siden og hindre at klubben blir en kilde til smittespredning.

Smittevernsgruppen vil fortløpende vurdere om treninger gjenåpnes etter den 23. november. Informasjon om dette vil bli distribuert på klubbens facebook-side og på hopbasket.no. Ved tilfeller av påvist covid-19 hos klubbens spillere, ber vi om at det tas kontakt med lagleder eller styreleder så raskt som mulig.

Hop Smitteverngruppe

Kamper og konkurranser utsettes.

I lys av dagens utvidede covid-19 tiltak, har Basketballforbundet besluttet at alle kamper og konkurranser i helgen utsettes.

Det er knyttet usikkerhet til hvordan tiltakene vil påvirke treningene i Hop-hallen neste uke. Vi vil komme tilbake så snart vi vet noe mer om dette.

Videre oppfordrer vi alle til å følge smittevernsrådene fra myndighetene slik at vi snarlig kan komme tilbake til sporten vi elsker.

Les hele meldingen fra NBBF her

Hilsen

Smittevernsgruppen i Hop

Trenerkabalen i Hop er lagt

Alford signerer sammen med Dorothy Dankel fra Indiana (USA), assisterende leder for Sportslig Utvalg og trener Hop Mix-lagene 2011-2015.

Andre Alford er mannen som skal være hovedtrener for guttesiden i Hop BBK.

Tirsdag signerte Alford en ettårs-kontrakt med bergens største basketballklubb. Alford er godt kjent i klubben og har ledet flere av guttelagene de siste fire årene.
Alford er fra USA og har 18 års erfaring som baskettrener. Han vil være hovedtrener for divisjonslaget til Hop, Hop Hurricanes og arbeide på tvers på guttelagene for å hjelpe å utvikle spillere. Han vil i tillegg ha en mentorolle for de yngre trenerne.

-Vi er glade for å ha sikret oss Alford for ytterligere ett år, sier Sportslig leder Ole Jacob Sandal.

I en kommentar sier Alford: – I am looking forward to the upcoming season. We have a plan in place to create opportunities for every player attached to Hop. We have a large group of players that are eager to learn and compete at every level. I am excited to watch these young guys grow, not just as players but as young men. 

Ny strategi for de neste tre årene
I prosessen med ansettelsene av en ny hovedtrener, har klubben etablert en sportslig strategi for de neste tre årene.

-Hop er en breddeklubb og vi skal satse tungt på unge spillere og oppover. Klubben skal etablere et bærekraftig divisjonslag på herresiden og samtidig fokusere på å rekruttere nye og utvikle eksisterende spillere. Strategien vil i første omgang bli presentert for trenerne i klubben og deretter vil den publiseres på nettsiden, sier Sandal.

Med tidligere annonserte ansettelse av Petter Schanke som hovedtrener på jentesiden, markerer ansettelsen av Alford at den endelige trenerkabalen for den kommende sesongen er lagt.

 

LES OGSÅ: Ny hovedtrener for jentene i Hop

Prisdryss for Gullaksen og Buen

Hop BBKs æresmedlem Helge Gullaksen ble i går tildelt NBBF Region Vest Hederstegn, regionens høyeste utmerkelse.

Gullaksen har vært en bauta for Hop BBK gjennom mange år og en sterk pådriver i basketmiljøet. På årsmøte i Hop BBK 2020 ble Gullaksen valgt til æresmedlem i klubben.

-Gullaksen har vært en bauta for Hop BBK, sa daværende styreleder, Siri Pihl Johannessen, om hans innsats for klubben.

Vi gratulerer Helge Gullaksen med den nye utmerkelsen.

NBBF Region Vest tildelte Arild Buen fra Ulriken samme utmerkelse. Hop ønsker å gratulere Buen med utmerkelsen og det gode samarbeidet gjennom mange år.