Årsmøte i Hop Basketballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Hop Basketballklubb. Årsmøtet avholdes 07. mars 2024 kl. 19.00 på Hop ungdomsskole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes til styret senest innen 22. februar 2024 til post@hopbasket.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er tilgjengelig på forespørsel til post@hopbasket.no fra 29. februar 2024.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hop Basketballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hop Basketballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hop Basketballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Carl-Fredrik Husby, styreleder, kontaktes på 958 42 942 eller post@hopbasket.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret