Sportsplan

DEN RØDE TRÅDEN

RETNINGSLINJER FOR KLUBBEN

Sportslig Utvalg i Hop utarbeidet i 2017 følgende retningslinjer for Hop BBK.

INNHOLD

A. “Den røde tråden i Norsk Basketball” fra NBBF

B. Hop Sportslig utvalg sin rolle vs Styret sin rolle

C. Hops Strategi fra “et godt sted for alle alderstrinn” Nl “topping mot NM

D. Spillestrategi – hva er felles i Hop ?

E. Skillstreninger

F. Treningstider

G. Lag og lagpåmelding

H. Trenere, trener kontrakter og trener utvikling

I. Cuper J. Basketskoler

K. Hop BBK Policy Dokument 2015

L. Bergen Elite og støtte på ressurs-siden