Tips og råd

HOP BBK blir drevet av foreldre på frivillig basis. Vi er avhengig av at alle yter sin del for at vi skal nå vårt felles mål:  En basketklubb som er et trygt og positivt sted å være for våre barn.

Vårt mott er: Yt før du krever!   

I dette heftet har vi lagt inn  informasjon som vi mener vil være til nytte når man kommer inn som foreldrekontakt første gang. Noe vet du kanskje allerede men noe er sikkert nytt for deg også. Bakerst i heftet finner du plass for egne notater.

Permen er ment å være et levende dokument som oppdateres etter hvert som vi får innspill og kommentarer. Boken leveres vider til neste foreldrekontakt.

Forventninger / plikter

 • Foreldrekontakten skal ha et nært samarbeid med trener.

Vi henstiller til at foreldrekontakten i samarbeid med trener distribuerer kampoppsett/ terminliste. Terminlister for hvert lag finnes nå på kretsens hjemmeside: http://www.bgnett.no/~hbasket/ Klikk på ditt lag.

 • Vi anbefaler å møte opp på trening av og til.

Det kan være fornuftig å sette opp kjøreplan for kamper som spilles utenfor våre nærområder. Dersom laget skal spille på Bømlo, organiser felleskjøring og ta vare på fergebillettene da de refunderes av klubben.

 • Organisere / delegere tilsynsordningen, dvs. åpning og lukking av gymsalen på Hop skole. Dette skjer etter nærmere beskrevne regler. Tilsynsordningen er noe vi gjør for kommunen og dette får vi penger for. For det enkelte lag vil oppgaven bli av svært lite omfang. Styret kontakter aktuelle lag.
 • Følge opp og samle inn loddbøker ved høst- og vårlotteriet.  Loddbøkene blir sendt direkte til medlemmene. Foreldrekontakten skal samle inn bøkene eventuelt i samarbeid med trener. Foreldrekontakten skal ikke ta imot penger. Den forhåndstrykte giroen som følger med loddbøkene skal brukes. Klubbens bankgironummer er: 3411.18.01896.

For tiden har vi ikke faste dugnader/loppemarked, men vær våken for dugnader for klubben eller for laget ved spesielle anledninger.

 • Bodsalg.
 • På alle kampene hvor Hop har arrangøransvar i Slåtthaughallen/Kringlebotten, skal vi også stille med salgsbod. En i styret har ansvaret for organiseringen av bodsalget og er avhengig av foreldrekontakten for å delegere arbeidet.  Arrangøransvaret innebærer også noe tilsyn med garderobe og hall. Se info som følger vedlagt.
 • Dersom en foreldrekontakt trekker seg er det vedkommendes ansvar å skaffe ny.
 • Foreldremøte en gang i året.

Klubben kan skaffe lokale og en fra styret ønsker å være med på møtet. Kontakt foreldrekontaktrepresentanten i styret. Sesong 2000/01 er det Rolf Gjelsvik, tlf. 55 10 44 06.

 • Drakter. Forsøk å påse at nye spillere får drakter og at spillere som slutter leverer inn drakten. Drakten er klubbens eiendom. Styret kontaktes i forbindelse med utleie av drakter.

Bodsalg i Slåtthaughallen

Salg av brus, vafler og kaker og

De ansvarlige må  ta med 4 langpannekaker og 12 – 15 l vaffelrøre (røren skal leveres i 1,5 liters brusflaske).

Klubben kjøper og har:

 • Kaffetrakter
 • Termokanner
 • Skjøteledning
 • Vaffeljern
 • Servietter
 • Pappkrus
 • Kaffe og filterpose
 • Brus
 • Syltetøy og skjeer
 • Skrin med vekslepenger

Dette utstyret må hentes og bringes tilbake til lagringssted.

Ring noen dager på forhånd og avtal tid.

Salget foregår til oppsatte tider, se egen liste, avhengig av om 1.laget spiller . Da må salget vare til og med pausen.

Det er hele tiden tilsynsvakt til stede som vil dere hvor dere kan får bord, stoler osv. Det er bare å spørre.

Etter salget må alt utstyr ryddes på plass og boss fjernes.

Sekretariatet

Når Hop har hjemmekamp har vi også ansvaret for sekretariatet. Sekretariatet fører kampskjema og holder styr på klokken.

Ved arrangementsansvar i Slåtthaughallen/Kringlebotten har HOP BBK v/foreldrekontakte ansvar for fremsetting av sekretariat (ett bord og to stoler). Tidtageranlegg fåes av vaktmester. Aktuell foreldrekontakt blir kontaktet i hvert enkelt tilfelle.

Hvis HOP BBK har hjemmekamp som sistekamp den dagen har foreldrekontakte for det laget ansvar for å rydde. Sett inn igjen sekretraiatet. Tribune oppe og/eller rundt banen ryddes for boss og flasker.

Hjemmelaget har ansvar for å betale dommerpenger. Normalt sett vil hjemmelagets trener motta dommerpenger. Men når så ikke er tilfelle ber vi om hjelp til dette. Husk å få kvittering. Pengene fås igjen hos kasserer i klubben. Satsene varierer mellom kr. 80,- til 150,- pr. kamp pr. dommer.

Det er nyttig for basketforeldre å vite hvordan man fører et kampskjema. Styret har som mål å arrangere kurs i føring av kampskjema for alle nye foreldrekontakter.

Regler for basketball

Dommertegn

(Klippes inn så snart de er klar på kretsens hjemmeside.)

Nedenfor har vi klippet noen regler fra Hordaland Basketkrets sin hjemmeside. Det er greit å kjenne litt til reglene når man skal se på kampen.

Regler for nybegynnere

De reglene som er viktige å bruke i begynnelsen er 1 + 2 + 3. Regel nr. 4 + 5 bør man se gjennom fingrene med, men kan godt bemerke/forklare elevene hva som er tillatt og hva en egentlig ikke kan gjøre.:

 1. Det er ikke lov til å bevege seg med ball uten å sprette ballen.
 2. Det er ikke lov til å dytte,dra, holde, sparke eller slå motspillerne.
 3. Holder en spiller fra hvert lag godt på ballen samtidig, skal det dømmes hoppball.
 4. Det er kun lov å pakke ballen med en hånd om gangen (en hånd på ballen om gangen).
 5. Det er kun lov til å ta en dribleserie hver gang en mottar ballen
  • (En dribleserie varer fra en begynner å drible ballen, til en berører den med begge hender, eller at ballen hviler i en hånd)..
 1. Hvis det ene laget overtrer reglene over, får det andre laget ballen til innspill bak nærmeste sidelinje.
 2. Skjer en forsvarsfeil på en som skyter skal skytteren som blir feilet skyte to straffekast
 3. a) I klassene Mini og Mikro er spilletiden 4 * 6 minutter effektiv tid. Mellom 1. og 2., og 3. og 4. periode er det ett minutt pause, og mellom 2. og 3. periode (halvspilt) er det 3 min. pause.

b) Det skal praktiseres tvungen innbytte, dvs. at samtlige spillere skal spille minimum en periode av de første tre. Dog kan ingen spiller spille i alle de tre første periodene. I praksis betyr dette minimum 8 spillere. I den 4. perioden har begge lagene rett til en time-out, hvor spillerbytte kan foretas. Utenom dette kan innbytte kun foretas i pausen mellom to perioder. Spillere som spiller i de tre første perioder, skal før hver periode noteres på kampskjemaet.

Reglementet skal kun benyttes i A-serien. I B-serien er det nok å stille med 5 spillere.

Poeng

I barnetrinnet får en to poeng for alle skåringer som foregår i spill. På straffekast får en ett poeng for hver treff. (I miniklasse (til og med 7. klasse) kan kampene ende uavgjort. 3-poengere gjelder ikke i miniklassen).

Cuper

Lokale cuper

  • Åpningscup (Gimle)
  • Julecupen, romjulen (Ulriken)
  • Top cup (Ulriken) slutten av mai

Utenbys/utenlands

– Piratcup Kristiansand, medio juni

  • Gøteborg basketfestival, Kristihimmelfartshelgen

Dette er de cupene HOP BBK tradisjonelt har deltatt på. Det kommer invitasjoner til mange forskjellige cuper gjennom året. Trenerne får som regel disse invitasjonene og kan vurdere om det er aktuelt for laget å delta. Se for øvrig vedlagte retningslinjer for cupreiser.

I løpet av sommeren arrangeres forskjellige basketskoler lokalt. Dette tilbudet varierer fra år til år og de siste årene har Hop arrangert sin Summer Camp.

Foreldrevettregler

Som foreldre kan du bidra til å gjøre minibasket til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

 • Vi henstiller foreldre om å møte frem på kampene.
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen, ikke bare din datter/sønn.
 • Oppmuntre i medgang og motgang. Ikke gi kritikk.
 • Respekter lagleders bruk av spillere, ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen.
 • Se på dommeren som veileder. Ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta, ikke press.
 • Spør om kampen var morsom og spennende , ikke bare resultatet.
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller basket ikke du.

Vi minner deg på at du som foreldrekontakt vil også bli medlem av Hop. Vi gleder oss til å arbeide sammen med deg.

Hilsen styret i Hop