HOP BBK arrangerer Sommerleir fra mandag 8. juli og ut juli

Sommerleiren er åpen mandag-torsdag 13:00-16:00 og er åpen for alle spillere fra Hop BBK og Bønes BBK.

Det vil være spillere fra våre lag Hunters (U16), Hippos(U17) og Hurricanes (U19) som vil være trenere på sommerleiren.
De vil legge opp treningsopplegg til hver dag.

Vi serverer frukt og drikke !

Håper det er mange som har lyst til å delta

Hilsen
Styret i Hop BBK