Medlemsregler

Alle utøvere/foresatt har lest og forstått vilkårene for medlemmer av Hop BBK.

Parter i avtalen.
Dette er en kontrakt mellom Hop BBK og utøver/foresatt som står oppgitt under punktet «navn» i den innledende personalia-delen.

Formål.
Kontraktens formål er å opplyse utøver og foresatte om forpliktelsene som følger med å være medlem i Hop BBK. Den tar sikte på å skape en felles forståelse av plikter, rettigheter, klubbreglement, kostnader mm., og følgelig forhindre konflikter.

Oppsigelse
Oppsigelse av medlemskap blir normalt ikke godtatt i en sesong. En forutsetning for oppsigelse er at det sendes en e-post til medlem@hopbasket.no.  Det holder derfor ikke å melde fra til trener, lagleder eller bare slutte å møte opp på trening (se klubbens kostnader). Ingen avgifter refunderes dersom medlemmet slutter midt i en sesong. Dette gjelder også reiseutgifter klubben har lagt ut for den gitte utøver (ved sykdom/skade må dette søkes dekket hos forsikringsselskap i henhold til utøvers reiseforsikring).

Hop BBK vil ikke godta eventuelle overganger til andre klubber før alle fordringer er gjort opp. Spillere som har ubetalte fakturaer vil heller ikke få delta på kamper, cuper o.l.

Kostnader

Kontingent:
Årlig kontingent dekker trenerlønn, leie av haller, utstyr, kursing av trenere og diverse avgifter. Kontingenten dekker også eventuelle lisenser og medlemsavgift.
Medlemmer faktureres to ganger i året (en gang i august og en gang i januar), og betaler dermed for en halv sesong om gangen. 

Dugnadsplikt
Våren 2019 inngikk Hop BBK en avtale med Idrettsservice om å overta vakthold i Bøneshallen.  Vaktene er fra kl. 15.15 – 22.30 i hverdagen, utenom fredag hvor vakten er ferdig kl. 20.00.

Vaktene settes opp per lag, og vi beregner en vakt per spiller per lag per år.

Alle foreldre forventes å stille på dette.  Foreldrekontakt på laget informerer minimum en måned i forveien tid for vakter for et lag.
Innad i laget står man fritt til å bytte vakter/dele på vakter slik som det passer.
Kan man ikke stille til vakt, så kan man betale seg ut av vakt med et gebyr på 1 500 kr.
Ved ikke fremmøtt vakt, vil det foreligge et straffegebyr på 2 000 kr som vil bli fakturert fra klubben.

Priser:
Se mer om kontingent

Media
Hop BBK forbeholder seg retten til å bruke bilder, videoer og lignende tatt under utøvelse av idretten til promotering av klubben i media. Gi melding til lagleder dersom du ikke ønsker at vi bruker bilder av den aktuelle utøveren.

Generelt
Utøver skal følge lover og regler gitt av Norges Basketballforbund.

Utøver skal følge gjeldende lag- og klubbreglement.

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=»» bottom_spacing=»normal» border_style=»none» border_width=»» responsive=»» publish_datetime=»» expiry_datetime=»» el_id=»» el_class=»» el_style=»»][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]