HomeUttakskriterier til NM

Her finner du uttakskriteriene som Hop BBK legger til grunn for spillerne som skal representere klubben i NM.

NM uttakene vil gjennomføres uavhengig av om lagene har nok spillere eller ikke. Det er endelige kriterier som skal være noe klubbens medlemmer skal strekke seg mot. Det gjennomføres uttaksrunder en gang i året etter sommeren.

Klubben utarbeider for tiden et dokument som presenterer uttakskriteriene i utvelgelsen av spillere som skal representere klubben i NM.

https://hopbasket.no/wp-content/uploads/2020/06/hop-footer-logo.png

MØT HOP

Vi arranger fysiske treninger, skills-trening og masse mer. Følg med på våre facebook-sider for mer informasjon.

OM KLUBBEN

Hop Basketballklubb
Pob 447 Nesttun
5853 BERGEN
Org nr. 876696762
Kontakt: post@hopbasket.no
Kontonummer: Fana sparebank - 3411.1801896