Innkalling til årsmøte i Hop Basketballklubb 2021

Innkalling til årsmøte i Hop Basketballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Hop Basketballklubb. Årsmøtet avholdes 17.03.2022 kl. 19.00 på Hop skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars 2022 til post@hopbasket.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er tilgjengelig her:

Se årsberetning

Se saksliste

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hop Basketballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hop Basketballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hop Basketballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Erlend Keilen, styreleder, kontaktes på 91628777 eller post@hopbasket.no.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret