TV2 saster på Hop Stars

TV2 har laget en dokumentar om Hop Stars på seks episoder som sendes på TV2 Play. TV teamet følger Stars spillerne i hverdagen, både hjemme og på jobb, på trening og kamper frem til Special Olympics Unified turneringen i Sansepolcro i Italia i oktober 2022. Men før episode 1 og 2 ble sluppet 12. februar, var det premierefest på Media City Bergen 10. februar med 100 personer til stede.

Hvordan var det å ha et TV team med seg både på trening og på turer?

I begynnelsen synes både spillerne og vi trenerne at det var veldig spesielt og litt unaturlig, men ettersom tiden gikk ble det naturlig både å ha kamera til stede og mikrofon plassert på oss. All ære til TV2 teamet som var både profesjonelle, hyggelige og lett å samarbeide med.

Hva synes spillerne om det å bli TV stjerner?

Alle spillerne synes dette er veldig gøy, men noen trives nok bedre i rampelyset enn andre. De er veldig spent på hva som vil bli vist og hva som blir klippet vekk. Men TV2 teamet har forsikret spillerne om at de vil bli fremstilt på en god måte. Nå gleder alle seg til å få se det ferdige produktet og om andre TV-seere liker dokumentaren også.

Dokumentaren viser at det er muligheter for alle. Spillerne får vist hvem de er og at trening gir resultater. Håper også at denne dokumentaren vil inspirere andre klubber til å starte flere STARS lag i Norge.

Innkalling til Årsmøte i Hop Basketballklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Hop Basketballklubb. Årsmøtet avholdes 08.03.2023 kl. 19.00 på Hop ungdomsskole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest innen 22. februar 2023 til post@hopbasket.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er tilgjengelig på forespørsel til post@hopbasket.no fra 01.03.2023.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hop Basketballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hop Basketballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hop Basketballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Carl-Fredrik Husby, styreleder, kontaktes på 958 42 942 eller post@hopbasket.no.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret  

Innkalling til årsmøte i Hop Basketballklubb 2021

Innkalling til årsmøte i Hop Basketballklubb 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Hop Basketballklubb. Årsmøtet avholdes 17.03.2022 kl. 19.00 på Hop skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars 2022 til post@hopbasket.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er tilgjengelig her:

Se årsberetning

Se saksliste

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hop Basketballklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hop Basketballklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hop Basketballklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Erlend Keilen, styreleder, kontaktes på 91628777 eller post@hopbasket.no.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret  

Treningene avlyst fom 20. april

Treningene mandag 19. april går som normalt. Fra og med 20. april vil treningene i Hop Basket være avlyst som følge av covid-tiltak fra Bergen Kommune.

Bergen Kommune kunngjorde i dag nye covid-tiltak som forbyr innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge. Dermed vil treningene for Hop-lagene være avlyst fra og med 20. april og to uker frem i tid.

Trenerne i Hop vil se på mulige utendørs treningstilbud for Hop-spillere. Vi kommer tilbake med informasjon om vi får dette til.

Mvh

Smitteverngruppen I hop

Hop Stars er klar for Italia

Norges Basketball Forbund har tatt ut Hop Stars til å representere Norge i Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament (UYT).

NBBF har tatt ut Hop Stars til å representere Norge i Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament (UYT) i klassen 18-30 år

UYT er et EU-finansiert ettårig prosjekt som går fra november 2020 til oktober 2021, med deltakere fra 15 land.

-Prosjektet skal stimulere til Unified Basketball blant unge med en utviklingshemming, og fremme en inkluderende og gøy idrett, sier Hop Stars trener, Nina Hop.

Unified er et konsept hvor mennesker med- og uten en utviklingshemming spiller på samme lag. Utøverne uten en utviklingshemming refereres til som partnere, og vil være på cirka samme alder. Prosjektet inneholder også Unified Coach sertifisering, et trenerutdanningsprogram i regi av SOEE (Special Olympics European Eurasia) som skal tilføre eksisterende STAR trenere og/eller aspirerende STAR trenere den nødvendige kompetansen for å legge til rette for regelmessig Unified aktivitet lokalt.

UYT prosjektet avsluttes med en turnering i Sansepolcro, Italia 14-17 oktober 2021 hvor det deltar 24 lag fra 15 nasjoner.

Hop satser i 2021

Onsdag 17. mars ble årsmøtet i Hop BBK for 2021 gjennomført. Klubben har klart seg bra gjennom covid-19 pandemien og satser tungt for tiden etter covid.

Årsmøtet ble åpnet av styreleder, Erlend Keilen. Tradisjonen tro ble Hop æresmedlem, Helge Gullaksen, valgt som dirigent.

Styrelederen redegjorde for styret arbeid gjennom året og sportslig leder og øvrige trenere redegjorde for det sportslige.

Kasser, Carl Fredrik Husby, kunne presentere et resultat for 2020 på NOK 394,142 og en egenkapital på NOK 868,402. Budsjettet for 2021 viser et underskudd på NOK 162,000. Regnskapet for 2020 og budsjettet for 2021 ble godkjent av årsmøtet. Det er satt av ekstra midler til ballkanon og flere sosiale aktiviteter i 2021.

Yvonne Paulsen trer ut av Hop-styret etter åtte år. Klubben takker Yvonne for lang og lojal tjeneste. Hun erstattes av Dorothy Janel Dankel, trener for de yngste lagene i Hop. Carl Fredrik Husby og Ole Jacob Sandal ble gjenvalgt i styret for ett år.

Les hele årsberetningen her

Oppdatert! Innkalling til årsmøte 2021

Styret i Hop Basketballklubb inviterer alle medlemmer til årsmøte for 2020. Møtet vil bli avholdt 17. mars kl. 19.00.

Se saksliste og vedlegg her: Åpne dokument

2020 og 2021 har vært spesielle år med covid-19 og minimal sosial kontakt. Derfor vil årsmøtet bli gjennomført online på Teams videomøte. Linken til møtet finner du i innkallingen. Vi oppfordrer alle medlemmer over 15 år til å delta på årsmøtet og vise sin støtte til klubben!

Se innkalling på http://hopbasket.no/wp-content/uploads/2021/02/Innkalling-aarsmote-2020.pdf

Styret i Hop Basket har besluttet at antallet styremedlemmer skal økes fra 9 til 10. Ønsker du å være med i gruppen kan du kontakte styreleder på 91628777 eller post@hopbasket.no.

Styret

En smittefri førjulspresang

I dag fikk de første Hop-spillerne en liten førjulspresang i håp om en smittefri og fredelig jul.

Klubben har kjøpt inn egne Hop-munnbind til alle spillerne i klubben. Munnbindene blir delt ut på treningene som foregår i Hop-hallen.

Vi håper dette kan være et lite bidrag til å holde spillerne og sine nærmeste smittefri i julehøytiden.

Ta kontakt med treneren din for å sikre et Hop-munnbind.

Treningene starter opp igjen

Hop Basketballklubb har besluttet å åpne treningene igjen fra og med mandag 23. november 2020. Alle covid-19 testene var negative.

Klubben stengte ned alle treninger etter at en sentral person i klubben fikk påvist covid-19. Dette medførte at to lag og 17 spillere måtte ut i karantene. Alle covid-19 tester som er foretatt var negative, og ingen av spillerne har hatt smitte symptomer i perioden. Spillerne har vært i karantene i 10 dager etter at de hadde kontakt med den smittede personen. Karanteneperioden avsluttes derfor førstkommende søndag.

Smitteverngruppen og hovedtrenerne stadfester at klubben nå har kontroll på den aktuelle smitte situasjonen, og beslutter derfor å åpne treningene igjen fra og med mandag 23. november 2020.

– Dette var en viktig påminnelse for oss i klubben at vi befinner oss midt i en pandemi. Vi må derfor fortsette det gode smittevernarbeidet med i hallene klubben benytter, heter det i en uttalelse fra Smittevern gruppen.

Ros og kritikk
Hop Basket har fått mye ros og kritikk for nedstengningen av treningene. Smitteverngruppen står fast ved at klubben ikke hadde kontroll over situasjonen, og derfor var nedstengning den riktige beslutningen å ta på daværende tidspunkt. Dersom en lignende situasjon skulle oppstå, vil klubben i første omgang følge retningslinjene fra myndighetene. I den interne vurderingen, vil graden av kontroll over situasjonen være det ledende kriteriet.

Vi forventer at alle klubbens medlemmer følger de gjeldende retningslinjene når treningene nå åpner opp igjen.

Følgende oppdaterte retningslinjer gjelder ved bytte mellom treninger i Hophallen

1. Lag som skal trene møter i korridor bak garderober. Dør til korridor må åpnes av første lag, nøkkel henger på kjøkkenet.

2. Når laget som trener er ferdig går de til gang utenfor toaletter.

3. Når hall er tom, går neste lag inn uten å skape for mye nærkontakt med laget som trente.

4. Alle spillere må ta bag/klær med inn i hallen og plassere det langs siden. Greit om alt tøy blir pakket i en bag/sekk.