Treningene starter opp igjen

Hop Basketballklubb har besluttet å åpne treningene igjen fra og med mandag 23. november 2020. Alle covid-19 testene var negative.

Klubben stengte ned alle treninger etter at en sentral person i klubben fikk påvist covid-19. Dette medførte at to lag og 17 spillere måtte ut i karantene. Alle covid-19 tester som er foretatt var negative, og ingen av spillerne har hatt smitte symptomer i perioden. Spillerne har vært i karantene i 10 dager etter at de hadde kontakt med den smittede personen. Karanteneperioden avsluttes derfor førstkommende søndag.

Smitteverngruppen og hovedtrenerne stadfester at klubben nå har kontroll på den aktuelle smitte situasjonen, og beslutter derfor å åpne treningene igjen fra og med mandag 23. november 2020.

– Dette var en viktig påminnelse for oss i klubben at vi befinner oss midt i en pandemi. Vi må derfor fortsette det gode smittevernarbeidet med i hallene klubben benytter, heter det i en uttalelse fra Smittevern gruppen.

Ros og kritikk
Hop Basket har fått mye ros og kritikk for nedstengningen av treningene. Smitteverngruppen står fast ved at klubben ikke hadde kontroll over situasjonen, og derfor var nedstengning den riktige beslutningen å ta på daværende tidspunkt. Dersom en lignende situasjon skulle oppstå, vil klubben i første omgang følge retningslinjene fra myndighetene. I den interne vurderingen, vil graden av kontroll over situasjonen være det ledende kriteriet.

Vi forventer at alle klubbens medlemmer følger de gjeldende retningslinjene når treningene nå åpner opp igjen.

Følgende oppdaterte retningslinjer gjelder ved bytte mellom treninger i Hophallen

1. Lag som skal trene møter i korridor bak garderober. Dør til korridor må åpnes av første lag, nøkkel henger på kjøkkenet.

2. Når laget som trener er ferdig går de til gang utenfor toaletter.

3. Når hall er tom, går neste lag inn uten å skape for mye nærkontakt med laget som trente.

4. Alle spillere må ta bag/klær med inn i hallen og plassere det langs siden. Greit om alt tøy blir pakket i en bag/sekk.