Hop avslyser treninger

Hop stenger ned alle treninger frem til 23. november etter påvist smitte hos en spiller i klubben.

Det er påvist covid-19 hos en spiller i klubben. Dette medfører at to lag må i karantene iht. karantenereglene for Bergen Kommune. De berørte lagene er informert om forholdene.

Hop-styret har nedsatt en egen smitteverngruppe for klubben. Denne gruppen har besluttet at alle treninger og samlinger stenges foreløpig ned frem til mandag 23. november. Dette er for å være på den sikre siden og hindre at klubben blir en kilde til smittespredning.

Smittevernsgruppen vil fortløpende vurdere om treninger gjenåpnes etter den 23. november. Informasjon om dette vil bli distribuert på klubbens facebook-side og på hopbasket.no. Ved tilfeller av påvist covid-19 hos klubbens spillere, ber vi om at det tas kontakt med lagleder eller styreleder så raskt som mulig.

Hop Smitteverngruppe